Skip to content
Menu
19. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW)
publikované: 23 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
19. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v roku 2024 už 19. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW).

Ako informuje mesto Turzovka, táto kampaň sa koná každý rok a zameriava sa na prevenciu infekčných ochorení, ktoré sú preventabilné očkovaním.

Slogan kampane:

Sloganom 19. ročníka EIW je „Očkovanie chráni všetky generácie“ (Protecting Generations).

Trvanie kampane:

Kampaň EIW prebieha od 21. do 27. apríla 2024.

Cieľ kampane:

Cieľom kampane je zdôrazniť význam očkovania pre všetky generácie a upozorniť na dlhoročnú efektívnosť očkovania za posledných 50 rokov od prijatia Globálneho rozšíreného imunizačného programu (EPI – Expanded Programme on Immunization) v roku 1974.

Hlavné odkazy EIW 2024:

Očkovanie chráni zdravie už generácie: Očkovanie prispelo k výraznému poklesu celosvetovej detskej úmrtnosti a ochránilo mnohé deti pred smrťou a vážnymi chorobami.
Očkovanie nás bude chrániť aj v budúcnosti: Vývoj očkovacích látok neustále napreduje a nové formy očkovacích látok s minimálnymi nežiaducimi reakciami sú dostupné.
Očkovacie látky chránia zdravie v priebehu generácií: Očkovanie znížilo výskyt mnohých infekčných ochorení, ktoré boli predtým bežné a často smrteľné.
Očkovanie chráni zdravie v každom veku a všetky generácie: Očkovanie chráni ľudí všetkých vekových kategórií pred vážnymi priebehmi ochorení.

Hlavné zameranie na ochorenia:

Kampaň sa zameriava na ochorenia, ako sú osýpky, záškrt, čierny kašeľ, HPV, tetanus a chrípka. Očkovanie proti týmto chorobám je kľúčové pre ochranu jednotlivcov a spoločnosti ako celku.

Fakty o očkovaní:

Vývoj očkovacích látok: Očkovacie látky sa neustále vyvíjajú a poskytujú ochranu pred rôznymi infekčnými ochoreniami.
Kolektívna imunita: Očkovanie chráni očkovanú osobu aj okolie a vytvára kolektívnu imunitu.
Pokles zaočkovanosti: V SR sa zaznamenáva mierny pokles zaočkovanosti, čo môže viesť k riziku vzniku epidémií.

Záver:

Očkovanie je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako predchádzať infekčným ochoreniam a zabezpečiť ochranu jednotlivcov a komunity. Dôraz na očkovanie a zvyšovanie povedomia o jeho význame je kľúčové pre budúce generácie.

Ďalšie informácie o očkovaní a prenosných ochoreniach nájdete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Vakcíny sú základným kameňom verejného zdravia a majú schopnosť zachraňovať nespočetné množstvo životov.