Skip to content
Menu
Vzostup podvodov pig butchering
publikované: 23 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Vzostup podvodov pig butchering

Podvody typu pig butchering, spočívajúci v tom, že podvodníci si časom vybudujú falošné vzťahy s obeťami, aby získali ich dôveru a zmanipulovali ich tak, aby investovali veľké sumy peňazí do podvodných schém. Názov je odvodený od analógie s vykŕmením prasaťa pred porážkou. Tieto podvody sa stali alarmujúco rozšírenými a nič netušiacim obetiam spôsobili značné finančné straty.

Úloha hlavných aktérov

Členovia koalície, z ktorých každý prináša jedinečné výhody, sa snažia využiť svoje spoločné odborné znalosti na boj proti týmto sofistikovaným podvodom:

Coinbase: Vďaka svojej rozsiahlej bezpečnostnej infraštruktúre a zameraniu na vzdelávanie spotrebiteľov bude Coinbase zohrávať kľúčovú úlohu pri šírení poznatkov o nových hrozbách a osvedčených postupoch pre bezpečné kryptografické transakcie.

Ripple: Ripple, známa svojimi inovatívnymi blockchainovými riešeniami, prispeje svojou technologickou zdatnosťou k vývoju nových nástrojov a systémov na odhaľovanie a prevenciu podvodov.

Meta: Meta sa s využitím svojich rozsiahlych sietí sociálnych médií zameria na identifikáciu a narúšanie podvodných operácií, ktoré sa pri oslovovaní obetí spoliehajú na sociálne inžinierstvo a digitálne platformy.

Kraken a Gemini: Tieto burzy poskytnú dôležité informácie o transakčných vzoroch a správaní, ktoré často signalizujú podvodnú činnosť, a pomôžu tak zdokonaliť mechanizmy odhaľovania.

Spoločné úsilie a budúce plány

Koalícia Tech Against Scams má v pláne realizovať niekoľko kľúčových iniciatív:

Výmena informácií: Vytvorenie spoľahlivého rámca na zdieľanie spravodajských informácií o hrozbách a údajov o podvodoch v reálnom čase medzi členmi koalície s cieľom rýchlo identifikovať a zmierniť nové podvodné techniky.

Vzdelávanie spotrebiteľov: Spustenie komplexných vzdelávacích kampaní na zvýšenie povedomia o bežných podvodoch a o tom, ako sa im vyhnúť, zameraných na začínajúcich aj skúsených používateľov digitálnych platforiem a kryptomien.

Partnerstvá v oblasti presadzovania práva: Posilnenie spolupráce s globálnymi orgánmi činnými v trestnom konaní s cieľom podporiť vyšetrovanie a postaviť podvodníkov pred súd, čím sa zvýši odstrašujúci faktor.

Najlepšie postupy a normy: Vypracovanie a podpora noriem a osvedčených postupov v rámci celého odvetvia na predchádzanie podvodom s cieľom ich širokého prijatia v celom technologickom a kryptografickom sektore.

Záver

Vytvorenie koalície Tech Against Scams predstavuje významný krok vpred v boji proti podvodom na internete. Zjednotením niektorých najvplyvnejších technologických a kryptomenových spoločností táto iniciatíva zdôrazňuje význam spolupráce pri riešení rastúcej hrozby sofistikovaných podvodov, ako je napríklad prasacia mäsiarčina. Tým, že tieto spoločnosti spolupracujú na posilnení bezpečnostných opatrení a vzdelávaní spotrebiteľov, pripravujú pôdu pre bezpečnejšie digitálne prostredie, v ktorom sa používatelia môžu angažovať s dôverou a sebavedomím.

Zdroj: bitcoin

Príspevok Vzostup podvodov pig butchering je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.