#UVLF

Na UVLF sa začal akademický rok aj pre stovky študujúcich v angličtine

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach začala nový akademický rok s celkovým počtom 2 320 zapísaných študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Z tejto sumy tvorí jednu štvrtinu mladých ľudí študujúcich v anglickom jazyku.
Na UVLF sa začal akademický rok aj pre stovky študujúcich v angličtine