#Svetový deň vody

Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri príležitosti Svetového dňa vody

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v rámci propagácie Svetového dňa vody oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov okresov Prešov a Sabinov, že bude 22. marca 2023</b> na požiadanie bezplatne poskytnuté orientačné  vyšetrenie vzoriek prinesenej pitnej vody a odborné poradenstvo</b> v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov a z  individuálnych studní a pod. Vyšetrenie bude ...
Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri príležitosti Svetového dňa vody