#Štátna vedecká knižnica v Prešove

Aký bol rok 2022 v Štátne vedeckej knižnici v Prešove?

Prešov - Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravuje dňa 17.5.2023 v priestoroch na Námestí mládeže 1 o 11.00 h verejný odpočet činnosti knižnice za rok 2022. Pre tých, ktorí sa nemôžu odpočtu zúčastniť osobne, bude na kanáli knižnice na YouTube pripravená premiéra videoodpočtu, ktorý prinesie informácie o tom, čo sa knižnici v roku 2022 podarilo a aké výsledky dosiahla. Samotný odpočet sa bude konať aj online formou, čo je príležitosť pre divákov ...
Aký bol rok 2022 v Štátne vedeckej knižnici v Prešove?
USPA SAN USPA SIA Press - News Press Information Agency is an uncensored social network of journalists. Join us!