#Samaritánska služba

Organizovanosť samaritánskej služby

Po vzniku Československej republiky samaritánstvo na Slovensku začalo plniť širšie úlohy súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, hygienou či pokútnymi liečiteľskými postupmi predovšetkým na vidieku. Základom úspešného pôsobenia samaritánskych služieb v medzivojnovom období boli odborné školenia.
Organizovanosť samaritánskej služby