#Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri príležitosti Svetového dňa vody

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v rámci propagácie Svetového dňa vody oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov okresov Prešov a Sabinov, že bude 22. marca 2023</b> na požiadanie bezplatne poskytnuté orientačné  vyšetrenie vzoriek prinesenej pitnej vody a odborné poradenstvo</b> v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov a z  individuálnych studní a pod. Vyšetrenie bude ...
Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri príležitosti Svetového dňa vody

Chrípková chorobnosť v TSK stúpla o viac ako 270 %, zatvorili 55 škôl

Trenčín – V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) museli pre zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení tento týždeň zatvoriť 20 materských, 33 základných a dve stredné školy. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.