#Július Kubečko

Július Kubečko by mal deväťdesiat

Prešov. Pred deväťdesiatimi rokmi, 7. marca 1933, sa v Prešove narodil Július Kubečko. Bol uznávaným futbalovým odborníkom, výraznou mierou sa pričinil o rozvoj futbalu v Prešovskom a Sabinovskom okrese. Vypracoval štruktúru futbalových súťaží od žiakov po dospelých, akú nemal žiadny okres v našej republike.
Július Kubečko by mal deväťdesiat