#docentka Marta Germušková

OPUSTILA NÁS DOCENTKA GERMUŠKOVÁ, KTORÁ STÁLA PRI VZNIKU KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH ŠTÚDIÍ NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE

Prešov – V nedeľu 12. marca nás navždy opustila docentka Marta Germušková, ktorej profesijný život bol spojený s Prešovskou univerzitou v Prešove (PU). Svoje akademické pôsobenie ukončila na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty (FF) PU, kde vyučovala a vedecky pracovala od roku 2010.
OPUSTILA NÁS DOCENTKA GERMUŠKOVÁ, KTORÁ STÁLA PRI VZNIKU KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH ŠTÚDIÍ NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE