Deň vtákov Prešov
avatar
3 minutové čítanie

Zomrel turista a hudobník František Šesták

Zomrel turista a hudobník František Šesták

Prešov. V stredu 1. marca opustil tento svet vo veku 91 rokov František Šesták, dlhoročný turista, organizátor, funkcionár, nadšený propagátor turistiky.

Bol dlhoročným predsedom turistického klubu Tatran Prešov, cvičiteľom lyžiarskej a pešej turistiky. Intenzívne sa venoval mládeži, mal výrazný podiel na rozvoji oddielov mládeže. Stál na čele organizátorov mnohých podujatí. Tiež sa podieľal na oslavách storočnice prešovských turistov, bol spoluautor publikácie Sto rokov organizovanej turistiky v regióne Prešov. Klub slovenských turistov ocenil jeho zanietenú a obetavú prácu udelením zlatého odznaku. Dlhší čas bol aj podpredseda regionálnej rady KST v Prešove.

Jeho druhou láskou bola hudba. Bol členom aj dirigentom gréckokatolíckeho Katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa v Prešove. V roku 2016 si prevzal Cenu mesta Prešov za významný prínos v rozvoji turistiky a vplyv na popularizáciu chrámovej hudby v Prešove.

František Šesták sa narodil 13. apríla 1931.

Posledná rozlúčka s Františkom Šestákom bola 3. marca v Kysuckom Lieskovci.

Česť jeho pamiatke!

(jac)
Foto: Shutterstock

Slovenský Večerník zverejňuje články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom autorom/zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve Slovenský Večerník nezodpovedá za obsah týchto informácií. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár