Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Šport
Kategória Šport
avatar
4 minutové čítanie

Zomrel Juraj Kollár

Zomrel Juraj Kollár

Prešov - V stredu 24. mája opustil tento svet vo veku 82 rokov bývalý dlhoročný funkcionár v cyklistike Juraj Kollár. Dvadsaťšesť rokov bol predseda cyklistického oddielu TJ Lokomotíva Prešov.

Zaslúžil sa o výstavbu cyklistického velodrómu s olympijskými parametrami a veľkú popularizáciu cyklistiky v Prešove. Po Bratislave bol Prešov druhým slovenským mestom s cyklistickou dráhou. Počas jeho pôsobenia na čele oddielu získali cyklisti a cyklistky Lokomotívy viacero majstrovských titulov a dosiahli úspechy aj na medzinárodných súťažiach. Prešov sa stal jednou z bášt cyklistiky na Slovensku. Bol pri tom, keď v Prešove odštartovali svoju skvelú kariéru Lenka Ilavská a Alena Barillová.

Žiaľ, ani velodróm sa nevyhol kríze a stával sa nefunkčným. Jurajovi Kollárovi (nar. 6. 5. 1941), aj keď bol už v dôchodkovom veku, to nedalo a začal sa s veľkým zaujatím a nasadením usilovať o jeho revitalizáciu. V roku 2012 bol zakladateľom cyklistického klubu ŠK Velodróm Prešov, ktorý mal v programe zveľadenie jediného velodrómu na Slovensku a rozvoj mládežníckej cyklistiky. Jeho viacročné úsilie prinieslo ovocie. Na vynovenom velodróme sa uskutočňujú majstrovstvá Slovenska v dráhovej cyklistike, podujatia Slovenského pohára, medzinárodná Grand Prix UCI Prešov.

Za celoživotný prínos pre rozvoj cyklistiky bol J. Kollárovi udelený Zlatý pedál Slovenského zväzu cykistiky.

Posledná rozlúčka s Jurajom Kollárom bude v pondelok 29. mája o 12. h v Dome smútku v Prešove.

Česť jeho pamiatke!

(jac)
 Foto zdroj: Facebook.com/Slovenský zväz cyklistiky


Slovenský Večerník zverejňuje agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení bez redakčnej úpravy. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár