Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Kultúra
Kategória Kultúra
avatar
5 minutové čítanie

Zet-divadlo zo Zelenča je opäť na scéne, prichádza s novou inscenáciou

Zet-divadlo zo Zelenča pri Trnave, spájané najmä s osobnosťou režiséra Jozefa Bednárika, sa úspešne vrátilo po desiatich rokoch na scénu.

Zet-divadlo zo Zelenča je opäť na scéne, prichádza s novou inscenáciou

Hlavnú postavu režisér zveril profesionálnej herečke Eve Matejkovej, ktorá zvykla sa nimi spolupracovať aj predtým, robila napríklad vo viacerých inscenáciách pohybovú spoluprácu.

Zeleneč  – Zet-divadlo zo Zelenča pri Trnave, spájané najmä s osobnosťou režiséra Jozefa Bednárika, sa úspešne vrátilo po desiatich rokoch na scénu.

Naštudovalo novú inscenáciu Návšteva v Linči, ktorú bude reprízovať na domácej scéne počas tohto víkendu (25. a 26. 3.). Súbor si tak uctí pamiatku režiséra a zelenečského rodáka a plánuje sa s ňou po dlhých rokoch opäť v apríli zapojiť aj do krajského kola súťaže Scénická žatva. Informoval o tom za súbor Ľubomír Jedlička.

"Návštevu v Linči podľa hry Friedricha Dürrenmatta Návrat starej dámy chcel s nami naštudovať ešte Jožko Bednárik, žiaľ, už nestihol.

Tak sme sa po dlhej odmlke k tomu podujali pod novým vedení, zverili sme sa do rúk skúseného Petra Oravca," uviedol. Hlavnú postavu režisér zveril profesionálnej herečke Eve Matejkovej, ktorá zvykla sa nimi spolupracovať aj predtým, robila napríklad vo viacerých inscenáciách pohybovú spoluprácu. 

"Pôvodne hlavnú úlohu Bednárik zamýšľal pre svoju dvornú herečku Pepku Slobodovú, no tá už tiež nie je medzi nami," povedal.

Inscenáciu súbor venoval nedožitým Bednárikovým 75. narodeninám a pripomína ňou aj desiate výročie jeho smrti. V hre sa na divadelné dosky vracajú zelenečskí harcovníci, ktorú zažili zlatú éru divadla, ako Vít Bednárik, ktorého režisér obsadil do hlavnej mužskej postavy, tiež Félix Halada, Gabriela Demovičová, Miloš Tibenský, Júlia Lukačovičová, Miroslav Bielčik i samotný Ľubomír Jedlička. No pridali sa aj noví milovníci Tálie, čo si divadelníci veľmi cenia.

"Kostýmy pre nás opäť navrhla kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová," dodal Jedlička. Súbor pri príležitosti svojho oživenia mierne pozmenil svoj názov na Zet-divadlo a má ambíciu pokračovať. Plánuje podľa Jedličku ďalšiu premiéru buď na jeseň tohto, alebo na jar budúceho roka. 

"Režisér s dramaturgičkou Slávkou Civáňovou na tom už intenzívne pracujú," doplnil. So súčasnou inscenáciou sa v blízkej dobe predstavia v Nitre, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine i Poprade.


Slovenský Večerník zverejňuje agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení bez redakčnej úpravy. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár