Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
4 minutové čítanie

Začala sa revitalizácia sídliska Pri štadióne na Myjave

Začala sa revitalizácia sídliska Pri štadióne na Myjave

Celkové náklady na projekt dosahujú sumu 762.667,35 eura, pričom samospráva sa podieľa na financovaní vo výške 38.140,39 eura.

V Myjave sa začal uskutočňovať projekt obnovy sídliska Pri štadióne. Mesto získalo prostriedky z Európskej únie a zo štátneho rozpočtu vo výške 724.667,35 eura. O tom informoval hovorca mesta Marek Hrin. Celkové oprávnené výdavky predstavujú sumu 762.667,35 eura a samospráva sa finančne podieľa vo výške 38.140,39 eura.

Financie boli získané z Integrovaného regionálneho operačného programu, z prioritnej osi s názvom Zlepšenie kvality života v regiónoch so zameraním na životné prostredie.

Cieľom projektu je revitalizovať dva vnútrobloky sídliska s rozlohou 66.943 štvorcových metrov. Vnútroblok 1 sa nachádza medzi ulicami Štúrova, Hodžova, Bradáčova a 1. SNR. Vnútroblok 2 sa rozprestiera medzi ulicami Bradáčova, Hodžova, M. Marečka, Trokanova a 1. SNR, uviedol Hrin.

V oboch blokoch sa plánuje rekonštrukcia vybraných úsekov komunikácií a spevnených plôch, obnova kontajnerových stojísk, výmena a doplnenie mestského mobiliáru a výsadba zelene. V rámci vnútrobloku 1 je tiež naplánovaná rekonštrukcia existujúceho bývalého ihriska na multifunkčné športovisko. Verejné osvetlenie tiež podstúpi zmeny, pričom niektoré existujúce stĺpy budú nahradené a pri športovisku pribudne 11 nových lapiet a pri ihrisku Žihadielko 2 nové lapiet. Dôležitou súčasťou celého projektu je aj výsadba nových rastlín, stromov a trvaliek. V rámci vnútrobloku 1 je plánovaných viac ako 1500 nových rastlín a drevín.

V vnútrobloku 2 budú pridané štyri nové uzamykateľné kontajnerové stojiská, 14 nových lavičiek a, samozrejme, nová zeleň. Vysadených tu bude 348 nových stromov a krovín. Celkový projekt zahŕňa aj rekonštrukciu miestnych komunikácií v rámci vnútroblokov. "Práce na projekte, ktorého cieľom je okrem zlepšenia životného prostredia aj zlepšenie kvality života obyvateľov v danej oblasti, by mali byť dokončené do konca augusta," dodal hovorca mesta.

© Slovenský večerník/ilustračné foto


Slovenský Večerník zverejňuje agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení bez redakčnej úpravy. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár