Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
3 minutové čítanie

Výstup na Slovenský dvojkríž na Capkovom vrchu v Čadci

Výstup na Slovenský dvojkríž na Capkovom vrchu v Čadci

Tradičný výstup k slovenskému dvojkrížu na Capkovom vrchu v Čadci sa uskutočnil na sviatok Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska. Podujatie privítalo zástupcu primátora, poslancov mestského zastupiteľstva, a obyvateľov mesta a okresu.

Zástupca primátora Pavol Holeštiak oslovil účastníkov a pripomenul význam tohto národného symbolu a históriu jeho vzniku nad Čadcou. Slovenský dvojkríž má hlboké korene v slovenskej kultúre a symbolizuje národnú identitu a hodnoty. Jeho prítomnosť nad mestom je dôležitou súčasťou kulturného a historického dedičstva.

Podľa vyjadrenia primátora mesta Mateja Šimáška bude slovenskému dvojkrížu na Capkovom vrchu venovaná osobitná pozornosť ako jednej z budúcich dominánt mesta. Okrem osadenia lavičiek a nového náteru dvojkríža, ktoré už boli realizované, je v pláne nasvietenie dvojkríža. Toto nasvietenie umožní dvojkrížu dominovať nielen symbolicky, ale aj vizuálne, vytvárajúc nádherný pohľad v noci.

Organizácia tohto výstupu bola možná vďaka úsiliu vedenia mesta a Matici slovenskej v Čadci. Táto udalosť posilňuje väzby medzi obyvateľmi mesta a ich historickým odkazom, zároveň ukazuje odhodlanie mesta k zachovaniu a zdôrazneniu svojho kultúrneho dedičstva. Slovenský dvojkríž na Capkovom vrchu bude aj naďalej slúžiť ako symbol jednoty a národnej hrdosti.

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár