Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
3 minutové čítanie

Výstavbu kruhovej križovatky v Partizánskom sprevádzajú problémy

Výstavbu kruhovej križovatky v Partizánskom sprevádzajú problémy

Projekt výstavby kruhovej križovatky na Ulici gen. Svobodu v Partizánskom mal svoj začiatok v polovici augusta.

Avšak stavebná spoločnosť sa pri výkopových prácach stretla s neočakávanými komplikáciami. Situáciu na mieste si overil aj primátor Jozef Božik počas septembrového kontrolného dňa na stavbách.

Stavba je oneskorená, pretože v podloží budovanej križovatky sa nachádzajú inžinierske siete tretích strán, konkrétne tepelný kanál.

Stavebníkom prekáža výšková a smerová kolízia týchto sietí s plánovanými prácami v tomto úseku. Inžinierske siete sú v takom stave, že je nutné nájsť nové riešenie. V súčasnosti nie je možné určiť, aké bude oneskorenie projektu.

Mesto Partizánske a Technické služby mesta riešia problém spolu s projektantom pre tepelné hospodárstvo. Ich cieľom je nájsť technické riešenie komplikácií. Po tomto kroku budú preskúmané aj materiálne potreby.

Napriek týmto komplikáciám pokračujú výstavbové práce v častiach, kde nie sú problémy. Spoločnosť odstránila pôvodné konštrukčné vrstvy a výmenou podložia prebieha práca v týchto častiach. Práve teraz sa inštalujú prvky dažďovej kanalizácie, a v niektorých úsekoch sa uskutočňuje položenie prídlažby a výstavba uličných vpustí.

Aj napriek komplikáciám na stavbe je doprava v tomto úseku mesta stále normálna, bez výrazných obmedzení.

© Slovenský večerník/ilustračné foto

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár