Deň vtákov Prešov
avatar
2 minutové čítanie

Výstavba kompostárne v Štúrove sa dostala do realizačnej fázy

Výstavba kompostárne v Štúrove vstúpila po prípravných prácach do realizačnej fázy

Výstavba kompostárne v Štúrove sa dostala do realizačnej fázy

Celkové oprávnené výdavky najväčšej mestskej investície za posledné obdobia predstavujú 3,3 milióna eur, z toho 3,1 milióna eur tvorí dotácia z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Štúrovo – Výstavba kompostárne v Štúrove vstúpila po prípravných prácach do realizačnej fázy. Zhotoviteľ stavby prevzal v januári tohto roka stavenisko od oddelenia rozvoja mestského úradu a následne vyčistil pozemok. Vo februári boli realizované dodávky technologických zariadení na spracovanie odpadu, informovala radnica. Výstavba kompostárne sa realizuje na parcele vo vlastníctve mesta na Tehliarskej ceste. Kompostáreň bude slúžiť na zhodnocovanie zeleného a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.

Celkové oprávnené výdavky najväčšej mestskej investície za posledné obdobia predstavujú 3,3 milióna eur, z toho 3,1 milióna eur tvorí dotácia z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Mestské zastupiteľstvo na svojom februárovom zasadnutí schválilo prijatie investičného úveru vo výške 250.000 eur od Environmentálneho fondu na krytie spolufinancovania výstavby kompostárne.

Zdroj: TASR

Slovenský Večerník zverejňuje články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom autorom/zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve Slovenský Večerník nezodpovedá za obsah týchto informácií. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár