Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
4 minutové čítanie

Varovanie pred nepravdivými informáciami šírenými nepoctivými predajcami o telekomunikačnej reforme

Varovanie pred nepravdivými informáciami šírenými nepoctivými predajcami o telekomunikačnej reforme

Telekomunikačná únia Slovenskej republiky upozornila na nový hoax, ktorý šíria nepoctiví predajcovia, často označovaní ako "šmejdi".

Ich cieľom je zaviesť do omylu najmä starších občanov a vyvolať v nich strach za účelom zisku. Tieto falošné informácie sa týkajú nového telekomunikačného zákona a tvrdenia, že do roku 2025 sa musia všetci povinne pripojiť k novej optickej sieti a vybrať si nového telekomunikačného operátora.

Podľa hovorcu a poradcu Telekomunikačnej únie, Romana Vavra, tieto informácie sú účelovo nepravdivé a majú za cieľ vytvoriť falošný pocit naliehavosti a získať od ľudí peniaze. Nový zákon o elektronických komunikáciách neukladá nikomu povinnosť pripojiť sa k novej sieti a nevynucuje výber nového operátora. Naopak, zákon podporuje súťaž na trhu a možnosť výberu operátora.

Telekomunikačná únia varuje, že uzatváraním zmlúv so šmejdmi môže dôjsť k uzavretiu dvoch zmlúv na rovnaké služby, čo môže spôsobiť neplatenie za služby a následné problémy s pôvodným operátorom. Odporúča sa preto nikdy nekonať v strese a neuzatvárať zmluvu ihneď. Dôležité je overiť si všetky poskytnuté informácie a oboznámiť sa so všetkými podmienkami písomnej zmluvy.

V prípade, že niekto uzavrie zmluvu s obchodným zástupcom operátora podomovým spôsobom, má v zmysle zákona možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez sankcií a bez zmluvnej pokuty. Telekomunikačná únia naliehavo vyzýva verejnosť, aby si dôkladne overila informácie, najmä v prípade ponúk od neznámych predajcov, a radí kontaktovať svojho súčasného operátora, ak by mali akékoľvek pochybnosti.

© Slovenský večerník/ilustračné foto

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár