avatar
3 minutové čítanie

V Prešove bude čiastočne uzavretých niekoľko ulíc

V Prešove bude čiastočne uzavretých niekoľko ulíc

Prešov - Od zajtra, teda od 15. marca bude v Prešove čiastočne alebo úplne uzatvorených niekoľko ulíc. Dôvodom uzávierok sú stavebné práce. Vodiči rešpektovať dočasné dopravné značenie.

Pre stavebné práce na uložení vodovodnej a kanalizačnej prípojky bude v termíne od 15. do 17. marca 2023 čiastočne uzavretá Stavbárska ulica v Prešove (KN-C 9645/7, cca 20 metrov). 

V termíne od 15. marca do 15. decembra 2023 bude z dôvodu výmeny oceľových plynovodov čiastočne uzavretých sedem ulíc. 

Ulice Štúrova, Maybaumova, Radlinského, Budovateľská (miestne cesty, parc. KN-C 9770/12, KN-E 2990/1, KN-C 2998/9, KN-C 5332/36, KN-C 9509/7) budú čiastočne uzavreté na križovatkách a na miestach realizovaných rozkopávok pre uloženie plynovodu, v úsekoch približne od 10 do 100 metrov. 

Na uliciach Tomášikova, Prostějovská, Antona Prídavka (miestne cesty, parc. KN-C 9310/448, KN-C 9310/472, KN-C 9310/462, KN-C 9310/522, KN-C 9310/392, KN-C 9310/545, KN-C 9310/301, KN-C 16242) budú čiastočné i úplné uzávierky, a to na križovatkách a na miestach realizovaných rozkopávok pre uloženie plynovodu, v úsekoch približne od 10 do 100 metrov. 

Oceľové plynovody budú vymenené za STL plynové rozvody, ktoré zabezpečia bezpečnú dodávku plynu a potrebné tlakové pomery v danej oblasti.

Vodičov a všetkých účastníkov cestnej premávky prosíme o rešpektovanie dopravných značiek a o zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní uvedenými ulicami. 

Zdroj: presov.sk

Kované brány a kované ploty

Komentáre

USPA SAN USPA