Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
3 minutové čítanie

V mestskom lesoparku v Šali sa začala revitalizácia

V mestskom lesoparku v Šali sa začala revitalizácia

Projekt obnovy mestského parku je súčasťou väčšieho projektu s názvom Šaľa pre zmiernenie klimatických zmien.

Práce na revitalizácii mestského parku v Šali sa práve začali. Podľa slov radnice, v uplynulých týždňoch prebiehala príprava inžinierskych sietí a momentálne sa presúvajú informačné tabule, ktoré označujú faunu a flóru v tejto lokalite. Mestský úrad zdôrazňuje, že väčšina lesoparku bude aj naďalej prístupná verejnosti. Obmedzený prístup bude len ku časti, ktorá bude označená páskami.

Po dokončení prác sa z obnovenej plochy stane príjemný mestský park so sociálnymi zariadeniami. Bude tu postavená viacúčelová budova s toaletami, ktorá bude mať zelenú strechu. Návštevníci sa budú môcť osviežiť pitnou vodou z fontány. V rámci projektu sa tiež vybuduje suché jazierko na zber dažďovej vody a nad ním bude malý drevený mostík, informovala radnica.

Projekt obnovy mestského parku je súčasťou rozsiahlejšieho programu s názvom Šaľa pre zmiernenie klimatických zmien. Mesto získalo grant v hodnote 858 000 eur z Nórskych fondov na realizáciu tohto projektu. Okrem obnovy lesoparku je súčasťou projektu aj rekonštrukcia budovy školského klubu detí a telocvične na Základnej škole Ľ. Štúra.

© Slovenský večerník/ilustračné foto


Slovenský Večerník zverejňuje agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení bez redakčnej úpravy. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár