Slovensko
Kategória Slovensko
avatar
6 minutové čítanie

TUZVO začala nový akademický rok

TUZVO začala nový akademický rok

Dňa 25. septembra oslavovala Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) začiatok svojho 72. akademického roku.

 Táto renomovaná univerzita vo svojom výročnom otváracom podujatí nielenže slávila úspechy svojich študentov a výskumníkov, ale aj svoje významné postavenie v rebríčkoch hodnotenia vysokých škôl.

TUZVO je považovaná za jednu z najvýznamnejších vysokých škôl v Slovenskej republike, a to nielen kvôli bohatej histórii a vynikajúcim výsledkom v oblasti vzdelávania, ale aj výskumu.

Hovorca univerzity, Ján Lichý, informoval, že v súčasnosti poskytuje vzdelávanie približne 2000 študentom vo všetkých troch stupňoch štúdia na štyroch fakultách a v 78 študijných programoch. Výnimočným momentom tohto akademického roka je nárast počtu prvoročných študentov, čo signalizuje neustále zlepšovanie kvality a atraktivity TUZVO.

Jedným z najväčších úspechov TUZVO je jej pozícia v rebríčku SCIMAGO, kde sa umiestnila ako tretia najlepšia slovenská univerzita v kategórii vedeckého rankingu. Táto pozícia je výsledkom dlhodobého úsilia a odhodlania univerzity dosiahnuť excelentné výsledky v oblasti výskumu a vzdelávania.

Okrem toho sa TUZVO už štvrtý rok po sebe umiestnila v prvej päťstovke pôdohospodárskych univerzít v šanghajskom rebríčku. Tento úspech svedčí o výnimočnom prínose TUZVO v oblasti poľnohospodárskeho výskumu a vzdelávania.

Rektor TUZVO, Rudolf Kropil, zdôraznil, že univerzita má jasne definovanú víziu stať sa do roku 2030 medzinárodne uznávanou, výskumne orientovanou inštitúciou. Súčasťou tejto vízie je aj poskytovanie moderného vzdelávania a sprostredkovanie systematického odovzdávania vedomostí a spoločných kultúrnych a demokratických hodnôt vrátane zodpovednosti k životu.

Univerzita TUZVO tiež aktívne pracuje na modernizácii svojich zariadení a infraštruktúry. Súčasťou tohto úsilia je príprava konzorciálneho projektu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v hodnote takmer 20 miliónov eur. Taktiež sa podieľa na projektách transformačných a inovačných konzorcií a podporuje excelentných výskumníkov.

V príhovore na otváracom podujatí rektor Kropil zdôraznil dôležitosť kľúčových kompetencií, ako sú kritické myslenie, komunikácia, kolaborácia a kreativita, ktoré by mali byť súčasťou vzdelávania absolventov TUZVO. Taktiež pripomenul, že univerzity musia byť inštitúciami bez múrov, prijímať zmeny, ktoré spoločnosť formuluje, a čeliť výzvam 21. storočia. Zároveň však musia byť miestami slobodného myslenia a hľadania pravdy.

Vzhľadom na tieto výnimočné úspechy a ambiciózne ciele je Technická univerzita vo Zvolene bezpochyby jednou z popredných vysokých škôl na slovenskej scéne a dôležitým hráčom v oblasti vedeckého a akademického rozvoja krajiny.

© Slovenský večerník/ilustračné foto

Kované brány a kované ploty

Komentáre

USPA SAN USPA