Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
8 minutové čítanie

Svetový deň bez tabaku 2023: Fajčenie nikotínu škodí v každej podobe!

Svetový deň bez tabaku 2023: Fajčenie nikotínu škodí v každej podobe!

„Som nervózny, musím si dať jednu cigaretu...“ alebo „Potrebujem oddych, zapálim si cigaretu ...“ A z jednej sa postupne stáva návyk či zlozvyk, ktorý pustoší naše telo. Tabakový dym obsahuje tisíce chemikálií, stopových rádioaktívnych látok a najmenej 70 karcinogénov, ktoré spôsobujú rakovinu. Neexistuje tabak, ktorý neobsahuje chemikálie škodlivé pre naše zdravie.

Fajčenie nikotínu škodí v každej podobe, či v cigaretách, vaporizéri alebo e-cigaretách, ktoré sú vlastne vaporizér. Každý rok vyrobí tabakový priemysel šesť biliónov cigariet, ktoré celosvetovo skonzumuje jedna miliarda fajčiarov. Nikotín je návyková látka, ktorej sila návyku je porovnateľná s tvrdými drogami. Nie účinkom, ale rýchlym získaním návyku a zložitosťou sa ho zbaviť. Ukázalo sa, že s fajčením začínajú už žiaci na základnej škole. Nikotín vo forme tabaku, ktorý sa naozaj žuje, ale tiež vo forme "snusu", ktorý sa vkladá pod peru,  je pre mladých veľmi návykový,“ hovorí Mgr. Jozef Varga, MPH, regionálny hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 31. máj za Svetový deň bez tabaku s cieľom  zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia a podporiť všetky efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Pri tejto príležitosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pripravuje Deň otvorených dverí Poradne na odvykanie od fajčenia v termíne od 29.5. do 2.6.2023. Poradenská činnosť je v rámci sektoru verejného zdravia dôležitým nástrojom na znižovanie počtu fajčiarov. Každý záujemca dostane bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia. Naši odborní pracovníci ponúkajú aj meranie smokerlyzerom, ktorý ukazuje množstvo  oxidu uhoľnatého v dychu fajčiara. Používa sa ako súčasť diagnostiky pre odvykanie od fajčenia,“ vysvetľuje regionálny hygienik Jozef Varga.

Deň otvorených dverí Poradne na odvykanie od fajčenia je naplánovaný v termíne od 29.5. do 2.6.2023, najlepšie je objednať sa telefonicky na č.t.051/ 75 803 28, mailom po.opz@uvzsr.sk. Poradňa pracuje aj počas celého roka po telefonickom objednaní.

Vedeli ste, že:

  • Fajčenie mení hladiny cholesterolu (tuková látka) – zvyšuje hladinu „zlého“ cholesterolu (LDL) v krvi a veľmi často znižuje hladinu HDL – tzv. „dobrého“ cholesterolu.
  • Ateroskleróza (kôrnatenie ciev) nastáva, keď sa tukové látky, najmä cholesterol, usadzujú na vnútorných stenách ciev, tie sa takto zužujú a strácajú svoju elasticitu. A práve upchaté cievy najčastejšie privodia srdcový infarkt a mozgovú porážku.
  • Infarkt myokardu je nedostatočné prekrvenie srdcového svalu (myokardu), ktoré najčastejšie spôsobuje ateroskleróza. Ak srdce nie je dostatočne vyživované cez tepny, nastáva postupné odumieranie srdcového svalu. Ľudia, ktorí vyfajčia balíček cigariet denne, sú dvojnásobne ohrození infarktom ako nefajčiari. Ľudia, ktorí ani po infarkte neprestali fajčiť, zvyšujú riziko, že ich druhý srdcový infarkt bude posledný.
  • Angína pektoris (bolesť v hrudníku) je ochorenie, pri ktorom do srdca nepriteká dostatočné množstvo krvi a srdce následne nie je dostatočne zásobované kyslíkom. Tento nedostatok sa najčastejšie prejaví ostrou bolesťou za hrudnou kosťou.
  • Cievna mozgová príhoda vzniká ako dôsledok prerušenia alebo zníženia prívodu krvi do nervového tkaniva mozgu. Uvádza sa, že výskyt mozgovej príhody u fajčiarov je o 40 % a fajčiarok o 60 % vyšší ako u nefajčiarov. Už dva roky abstinencie dokážu znížiť riziko mozgovej porážky na rovnaké ako u nefajčiarov.
  • Fajčenie je hlavná príčina mnohých chronických pľúcnych ochorení, napr. chronická bronchitída a emfyzém – rozdutie pľúc, a mnoho iných.
  • Spôsobuje tiež až z 85 % rakovinu pľúc a iné nádorové ochorenia. Najčastejšie sa zistí u ľudí vo veku 50 až 60 rokov, prevažne mužov, no v posledných rokoch stúpa aj počet žien. Okrem pľúc rakovina môže postihnúť aj ústnu dutinu, hltan, hrtan, pažerák, žalúdok, obličky, pankreas, hrubé črevo, konečník a u žien aj krčok maternice.“

Slovenský Večerník zverejňuje agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení bez redakčnej úpravy. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár