Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Politika
Kategória Politika
avatar
4 minutové čítanie

Prezidentka podpísala novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

Prezidentka podpísala novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

Cieľom novely je upraviť Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) pre štvrté obchodovateľné obdobie 2021 - 2030.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ako oznámil jej hovorca Martin Strižinec. Cieľom úpravy je prispôsobiť Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) pre štvrté obchodovateľné obdobie 2021 - 2030. Zmeny tiež zahŕňajú technické a administratívne úpravy v súlade s európskou legislatívou a ďalšie vylepšenia získané zo skúseností a praxe.

Obchodovanie s emisnými kvótami je základným nástrojom v Európskej únii, vrátane Slovenska, na zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle, energetike a leteckej doprave, uviedlo ministerstvo životného prostredia. Tento trhový mechanizmus zahŕňa bezplatné prideľovanie určitého počtu kvót a ďalšiu časť si musia účastníci systému zakúpiť prostredníctvom Európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS).

Novela mení percentuálnu výšku využiteľného výnosu z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami a taktiež percentuálnu výšku využiteľného výnosu na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam s vysokým rizikom úniku uhlíka pri prenose nákladov kvót na ceny elektrickej energie z 25 na 35 percent. Novela tiež prináša nové možnosti opatrení na zadržiavanie vody v krajine, s dôrazom na zachytávanie, skladovanie a využitie organického uhlíka. Zavádza sa možnosť financovania zvýšených záchytov uhlíka v lesoch a biomase prostredníctvom opatrení na ochranu a starostlivosť o chránené územia.

Novela taktiež umožňuje dobrovoľné prihlásenie do systému obchodovania s emisnými kvótami. Súčasne zrovnoprávňuje všeobecné kvóty a kvóty pre leteckú dopravu pri odovzdávaní celkových overených emisií a upravuje povinnosti súvisiace s prideľovaním bezplatných kvót, čím ich zjednodušuje.

© Slovenský večerník/ilustračné foto


Slovenský Večerník zverejňuje agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení bez redakčnej úpravy. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár