Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
5 minutové čítanie

Prešovskí žiaci sa vrátili do školských lavíc 

Prešovskí žiaci sa vrátili do školských lavíc 

Prešov - Naši školáci dnes prekračujú brány prešovských škôl, ktoré slávnostne otvárajú nový školský rok. Pre niektorých je prvý, pre iných ďalší, znamenajúci postup do vyššieho ročníka. Pre všetkých je však plný výziev a očakávaní.

4. september 2023 je prvým dňom nového školského roka 2023/2024. V Prešove sa začína pre 12 základných škôl a 20 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a tiež pre 3 základné umelecké školy (ZUŠ J. Pöschla, ZUŠ M. Moyzesa, ZUŠ Októbrová) a ABC - Centrum voľného času. Vyše 7500 školákov zasadne do školských lavíc v 354 triedach v základných školách a materské školy dnes vítajú vyše 2500 škôlkarov.

V novom školskom roku bude dôležitý najmä apríl, počas ktorého preverí tzv. monitor (Testovanie 9) vedomosti viac ako 700 deviatakov.

Do nového školského roka vstupuje MŠ Bajkalská s novým názvom - Materská škola profesorky Márie Podhájeckej, Bajkalská 31, Prešov.

Mesto Prešov sa v spolupráci so školami uchádza o finančné zdroje, ktoré sa, v prípade ich schválenia, budú týkať rekonštrukčných prác na piatich materských a piatich základných školách. Pred finále je aj rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove, na ktorý získalo mesto financie z Fondu na podporu športu vo výške vyše 250 000 eur. 

Kalendáre prešovských škôl sú už teraz plné plánovaných súťaží, aktivít, olympiád, podujatí a udalostí, v ktorých sa naši školáci dlhodobo pýšia prvenstvami v celoslovenskom aj medzinárodnom meradle.

Všetkým deťom, žiakom a študentom, ale aj pedagógom a rodičom prajeme úspešný nový školský rok. 

ilustračné foto: pexels.com

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár