Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Ekonomika
Kategória Ekonomika
avatar
4 minutové čítanie

Pracujúcim stúpne čistý príjem

Pracujúcim stúpne čistý príjem

Od začiatku budúceho roka sa výraznejšie zvýši suma, ktorú štát nezdaňuje pracujúcim.

Dôvodom je razantný nárast súm životného minima, na ktoré je nezdaniteľná časť základu dane naviazaná. Suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu od júla tohto roku stúpne o 14,7 percenta na 268,88 eura.

Ročná nezdaniteľná suma, ktorá je 21-násobkom výšky životného minima, sa tak na rok 2024 zvýši na 5 646,48 eura. Ide o nárast o 723,66 eura oproti tomuto roku.

Zvýšenie ročnej nezdaniteľnej sumy o takmer 724 eur prinesie zamestnancom mesačný prírastok približne 60 eur v nezdaniteľnej časti základu dane.

Zamestnanci tak budú mať mesačne o približne 11,50 eura vyšší čistý príjem v dôsledku zníženia dane z príjmu. V priebehu jedného roka to predstavuje celkové zvýšenie čistého príjmu o 137,50 eura.

Osoby vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť pocítia zvýšenie nezdaniteľnej sumy až v roku 2025, pri podaní daňového priznania za rok 2024. Ich daň z príjmu za rok 2024 sa zníži o 137,50 eura.

Od apríla tohto roku sa zmenil mechanizmus zvyšovania súm životného minima. Sumy životného minima sa teraz zvyšujú koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Toto vyplýva z novele zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú parlament schválil začiatkom februára.

Do konca marca tohto roku sa životné minimum zvyšovalo podľa nižšieho koeficienta medzi rastom čistých peňažných príjmov a rastom životných nákladov nízkopríjmových domácností.

© Slovenský večerník/ilustračné foto


Slovenský Večerník zverejňuje agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení bez redakčnej úpravy. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár