Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Politika
Kategória Politika
avatar
2 minutové čítanie

Poslancom pribudlo nové uznesenie

Poslancom pribudlo nové uznesenie

Podľa uznesenia má parlament získať právo rozhodovať o stanoviskách Slovenskej republiky k prípadným zmenám hlasovacích práv v inštitúciách a orgánoch Európskej únie.

Poslanci Národnej rady (NR) SR dostali do programu pred hlasovaním o mnohých bodoch nový návrh. Ide o uznesenie týkajúce sa hlasovacích práv Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie (EÚ). Schôdzu prerušili na 15 minút, aby výbor pre európske záležitosti predložené stanovisko posúdil.

Po prerokovaní návrhu vo výbore a v pléne nasleduje hlasovanie o ďalších procedurálnych návrhoch a následne aj o bodoch programu 90. schôdze. Uznesením sa parlament má získať právo rozhodovať o stanoviskách Slovenskej republiky k prípadným zmenám hlasovacích práv v inštitúciách a orgánoch Európskej únie.

Zároveň sa snemovňa chce prostredníctvom tohto uznesenia požiadať vládu, aby pri rokovaniach a hlasovaniach v inštitúciách a orgánoch EÚ dodržiavala stanovisko Národnej rady SR.

© Slovenský večerník/ilustračné foto


Slovenský Večerník zverejňuje agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení bez redakčnej úpravy. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár