Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Kultúra
Kategória Kultúra
avatar
8 minutové čítanie

Po desiatich rokoch v univerzitnej knižnici vystavuje výtvarníčka Alenis

Po desiatich rokoch v univerzitnej knižnici vystavuje výtvarníčka Alenis

Prešov – V Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU) sa konala vernisáž malieb a kresieb prešovskej výtvarnej umelkyne a pedagogičky Alenis – Aleny Sedlákovej pod názvom VRSTVY MYSLENIA. Výstava z prierezu jej tvorby zahŕňa 44 diel a v univerzitnej knižnici potrvá do 14. apríla 2023.

Vernisáž otvoril riaditeľ UK PU Peter Haľko, ktorý vo svojom príhovore pripomenul, že po 10-tich rokoch ide o druhú výstavu autorky v Univerzitnej knižnici PU, pričom vyzdvihol najmä jej prirodzenú ľudskú prívetivosť a poetickosť jej výtvarného prejavu. „Prvú individuálnu výstavu som realizovala v roku 1993 v Šarišskom osvetovom centre v Prešove, s ktorým som spolupracovala aj ako lektorka pre výtvarnú činnosť neprofesionálnych výtvarníkov. Súčasnou výstavou v Univerzitnej knižnici PU by som si chcela pripomenúť toto moje 30-ročné jubileum“, uviedla autorka Alena Sedláková na vernisáži. S pôsobením v akademickom prostredí začala svoje umenie (pod umeleckým menom Alenis) intenzívnejšie prezentovať na individuálnych, a spolu s kolegami z fakulty, aj na kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí.

V univerzitnej knižnici aktuálne vystavuje 44 diel (olejomaľby, akvarely, kresby tušom a diela vytvorené kombinovanou technikou) z rokov 2021 – 2023, medzi ktorými iste zaujmú 2 cykly: Príbeh hudby, inšpirácia od syna (polyptych štyroch malieb vytvorených vaječnou temperou na plátne) a V znamení Barana (séria štyroch malieb vytvorených akrylom na plátne a kombináciou techník).

Alenis uviedla výstavu publiku slovami: „Moja výstava VRSTVY MYSLENIA predstavuje prierez mojej výtvarnej tvorby – dotýka sa môjho myslenia vo vrstvách. Napriek všetkému, čo ma v živote postretlo, som sa snažila naďalej venovať vlastnej tvorbe.“ To ocenil vo svojom príhovore aj kurátor výstavy Jaro Ondo, vysokoškolský výtvarný pedagóg pôsobiaci na Inštitúte hudobného a výtvarného umenia Filozofickej univerzity PU. „To, že práce Aleny Sedlákovej dýchajú jednoliatejším rukopisom nie je dôsledkom toho, že všetky vznikli v relatívne krátkom období, skôr sa jedná o výtvarnícky grif, spôsob cítenia motívu realizovaného formálnou skratkou. Vravíme o autentickosti, rukopise maliara.“

Ondo ďalej pokračoval v priblížení výstavy: „Autorkine obľúbené kone, florálne motívy, krajina architektonických prvkov, rodinný akcent – dvojice, trojice, jedinci pôsobia ako, ale aj sú kolážami – možno tými z hodín arteterapie. Autoarteterapie. Priznania. Rekapitulácie a definície pocitov po priznaní. A zaznieva hudba. Zvuk gitary. Tóny v kostolíku, ďaleko v horizonte krajiny.  Akési cinknutie, zazvonenie. To bolo pravouhlé pretnutie dvoch liniek v kríž. Prečo tieto motívy? Aby, ako povedal Boris Pasternak o doktorovi Živagovi, prehriali príbeh ako krb prehrieva dom. Ľahko uchopiteľné veci a ich hromady dookola nás priviedli k pomerne klamlivým súčtom. Zatiaľ čo duša je iba jedna. Jediná. Do všetkých bytostí rozprsknutá a plnofarebná,“ uzavrel Ondo na vernisáži, na ktorej s hudobným programom vystúpil pianista Martin Leto.

Výtvarníčka Alenis – Alena Sedláková (rod. Nikolovová) vyštudovala výtvarnú výchovu v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou na Pedagogickej fakulte v Prešove (1989 – 1994), kde neskôr pôsobila na Katedre hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy ako výtvarná pedagogička (1997 – 2022). V roku 2007 si rozšírila svoje vzdelanie o odbor psychopédia, čo využila aj pri arteterapii, ktorej sa tiež dlhodobo venuje. Za svoju tvorbu bola Alena Sedláková viackrát ocenená (napr. Čestné uznanie Vox humana v Ostrave, Cena primátora mesta Trenčín). Je tiež autorkou mnohých odborných príspevkov a troch monografií.

Anna Polačková
Foto: UK PU

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár