Kultúra
Kategória Kultúra
avatar
6 minutové čítanie

Noc múzeí a galérií 2023 v stropkovskom kaštieli

Noc múzeí a galérií 2023 v stropkovskom kaštieli

V sobotu 13. 5. 2023 bol pre verejnosť bezplatne sprístupnený KAŠTIEĽ V STROPKOVE s bohatým programom.

Návštevníkov sprevádzali výstavami a expozíciami múzea ROZPRÁVKOVÉ POSTAVY, ktoré voviedli deti aj dospelých do ROZPRÁVKOVEJ MIESTNOSTI vyzdobenej výtvarnými dielami šikovných žiakov ZUŠ F. VESELÉHO V STROPKOVE. Tu bola pripravená pre malých návštevníkov ROZPRÁVKA A INTERAKTÍVNA PESNIČKA.            

Historické telefóny V EXPOZÍCII TESLA STROPKOV potešili nielen dospelých. Zaujali tiež DIELA AK. MALIARA F. VESELÉHO, rovnako aj EXPOZÍCIA BÁBIK A HRAČIEK Z CELÉHO SVETA. Milovníci vojenskej histórie si tiež prezreli NOVÚ VÝSTAVU O VOJENSKÝCH CINTORÍNOCH Z I. SV. VOJNY. Obdivovatelia SAKRÁLNEHO UMENIA ZO STROPKOVA A OKOLIA a HISTÓRIE STROPKOVA, mali tiež čo obdivovať.            

ZLATÝM KLINCOM PROGRAMU BOLA PREHLIADKA TAJUPLNÉHO PODZEMIA KAŠTIEĽA, ktoré ináč nie je prístupné verejnosti. Tu na návštevníkov čakali STRAŠIDELNÉ POSTAVY NIELEN ZO STROPKOVSKEJ HISTÓRIE. odvážne deti si mohli nájsť SLADKÝ POKLAD V KRČAHU PRI STRAŠIDELNOM MNÍCHOVI.            

O HISTORICKÝCH MEČOCH A ICH POUŽÍVANÍ V MINULOSTI zaujímavo rozprával historik Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ Hanušovce n/T., Mgr. O. GLOD.            

V TAJUPLNEJ DIELNI ALCHÝMIE V PODZEMÍ KAŠTIEĽA bol pripravený stôl plný skúmaviek, fľaštičiek, sviečok, roztokov a ďalších rozličných ingrediencií... Majsterka alchýmie, PaedDr. A. KOMIŠÁKOVÁ zo ZŠ v HAVAJI spolu so svojími tovarišmi – žiačkami, predvádzali RÔZNE POKUSY, do ktorých sa návštevníci mohli priamo zapojiť a aj súťažiť. Nadšené tváre návštevníkov, hovorili za všetko.            

Celé podujatie doprevádzala omamujúca vôňa cukrovej vaty a sladkého popcornu p. J. Burákovej, ktoré si návštevníci mohli vychutnať.            

Tí, čo neboli, môžu ľutovať. Na budúci rok bude podujatie Noc múzeí a galérií opäť v máji...

Veľká vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia:
Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov, Mesto Stropkov a PaedDr. A. Komišáková a jej skvelé žiačky zo ZŠ Havaj. Mgr. J. Slivková, KM PO-Kaštieľ Stropkov