avatar
4 minutové čítanie

Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje nové výzvy

Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje nové výzvy

Prečítať článok

Nitrianska komunitná nadácia, spolu s mestom Nitra a UNICEF, vyhlásila nové grantové programy s cieľom podporiť sociálnu inklúziu odídencov z Ukrajiny, zlepšiť vzťahy medzi komunitami a vytvoriť citlivejšie prostredie voči cudzincom v meste Nitra.

Tieto programy umožňujú podporu rôznych aktivít a cieľových skupín, aby sa komplexne riešili potreby komunity v danej oblasti.

Prvý program, nazvaný "Mladí nitrianski filantropi", je zameraný na podporu mladých ľudí v Nitre, ktorí chcú aktívne prispievať k ich okoliu. Účastníci programu absolvujú bezplatné školenie, kde sa naučia pripraviť si vlastné dobrovoľnícke projekty. Úspešní uchádzači získajú granty do výšky 600 eur na realizáciu svojich projektov, ktoré sa môžu týkať rôznych oblastí ako je životné prostredie, šport, kultúra a podobne. Prioritou programu je podpora inklúzie detí a mladých ľudí z Ukrajiny a iných znevýhodnených skupín v meste Nitra prostredníctvom rovesníckej pomoci.

Termín uzávierky predkladania projektov je 3. mája 2024 a oprávnení žiadatelia sú mladí ľudia vo veku od 13 do 20 rokov, ktorí pôsobia v meste Nitra a tvoria skupinu s minimálne tromi účastníkmi, pričom aspoň jeden z nich musí mať viac ako 18 rokov. Grantová podpora pre jeden projekt môže dosiahnuť maximálne 600 eur.

©Slovenský večerník/ilustračné foto

Bazény, zastrešenia bazénov, vírivky Jacuzzi

Komentáre

USPA SAN USPA SIA Press - News Press Information Agency is an uncensored social network of journalists. Join us!