Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Zahraničie
Kategória Zahraničie
avatar
2 minutové čítanie

Nemecko na dobrej ceste smerom k väčšiemu využitiu obnoviteľných zdrojov energie

 Nemecko na dobrej ceste smerom k väčšiemu využitiu obnoviteľných zdrojov energie

Nemecko sa aktívne snaží zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie a zelenú transformáciu svojho energetického sektora.

Minister hospodárstva Robert Habeck vyjadril spokojnosť s pokrokom v tejto oblasti, ale zdôraznil, že stále existujú výzvy a potreba urýchliť tempo.

Konkrétne, Nemecko plánuje tento rok vyrobiť viac ako 50 % svojej spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov. Výzvou však je zabezpečiť, aby obnoviteľné zdroje do roku 2030 zabezpečili približne 80 % výroby energie, čo bude vyžadovať ďalšie úsilie a investície.

Minister Habeck vyslovil spokojnosť s expanziou energie z veterných elektrární na pevnine, kde Nemecko dosiahlo výrazný pokrok. Naopak, rozširovanie veterných elektrární na mori narazilo na problémy spojené s nedostatkom potrebných komponentov.

Celkovo je Nemecko na dobrej ceste smerom k väčšiemu využitiu obnoviteľných zdrojov energie, ale budú potrebné ďalšie kroky a investície na dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti zelenej energie a zníženia emisií skleníkových plynov.

©Slovenský večerník/ilustračné foto

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár