Deň vtákov Prešov
avatar
7 minutové čítanie

Nadané deti zo sociálne znevýhodneného prostredia dostanú šancu v podobe štipendií

Nadané deti zo sociálne znevýhodneného prostredia dostanú šancu v podobe štipendií

Nadané deti zo sociálne znevýhodného prostredia dostanú šancu v podobe štipendií. Kvalitné vzdelania nie je samozrejmosťou pre každé dieťa.

Nezisková organizácia Úsmev ako dar s Nadáciou Slovenskej sporiteľne už 15 rokov podporuje nadané deti z tohto prostredia prostredníctvom štipendijného programu Vzdelaním k úspechu.

V tomto roku podporí až 80 študentov z celého Slovenska. Informovala o tom nezisková organizácia Úsmev ako dar.

„Som hrdý, že si mnohí mladí ľudia z detských domovov uvedomujú význam vzdelania pre svoju budúcnosť. Verím, že štúdium, pre ktoré sa rozhodli, úspešne ukončia a budú svoje vedomosti rozvíjať aj v nasledujúcich rokoch. Takto sa stanú vzorom, motiváciou a inšpiráciou pre desiatky ďalších tínedžerov. Práve takým podávame pomocnú ruku. My všetci im v tomto úsilí budeme držať palce,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar Štefan Adamjak.

Program Vzdelaním k úspechu sa zameriava na rozvoj vzdelávania a podporu šikovných a talentovaných mladých ľudí.

„Sme nesmierne radi, že môžeme byť súčasťou tejto aktivity už od jej vzniku a prispievať tak k šanci na lepšiu budúcnosť desiatkam mladých ľudí ročne. Nevnímame to len ako finančnú podporu ich štúdia, ale aj ako možnosť pozitívne zasiahnuť do ich osobných príbehov vyjadrením podpory a dôvery, ktoré sú pre nich rovnako dôležité,“ vyjadrila sa správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Barbara Henterová.

Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, z náhradných rodín, či centier pre rodiny sa stretávajú s finančnými ťažkosťami a ich vzdelanie je častokrát ohrozené.Každý štipendista má svoj vlastný príbeh.

Štipendiá sú využívané na rôzne účely, ako nákup študijných materiálov a pomôcok. Finančné prostriedky sú určené pre študentov stredných a vysokých školách. Študent, ktorí sú súčasťou programu Vzdelaním k úspechu, nezabúdajú na pomoc iným.

Vďaka dobrovoľníctvu v organizácii sa učia praktickým zručnostiam, ako je organizácia podujatí, prezentovanie a komunikovanie s rôznymi ľuďmi.

„Vidím v týchto aktivitách veľký zmysel, stále ma posúvajú vpred, viac si verím a teším sa, že môžem pomáhať deťom, ako som ja,“ vyjadril sa štipendista Dávid Mirga, ktorý býva v Centre pre deti a rodiny Žitavce a študuje na Strednej odbornej škole gastronómie a cestovného ruchu v Nitre.

Ďalším šikovným štipendistom je Daniel Jano, ktorý naspieval s raperom Majselfom skladbu Nájdeme raj. Je mladým dospelým v Centre pre deti a rodiny v Michalovciach. V centre je už od svojich štyroch rokov. Aktuálne študuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach.

Lea Hubová (23) študentka médií a žurnalistiky v kombinácii s teóriou a dejinami filmu a audiovizuálnej kultúry na Masarykovej univerzite v Brne. Lea sa venuje už dlhé roky dobrovoľníctvu v organizácii Úsmev ako dar. Sama vie, ako náročné je vyrastať v detskom domove.

Zdroj: SITA

Slovenský Večerník zverejňuje články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom autorom/zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve Slovenský Večerník nezodpovedá za obsah týchto informácií. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár