Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
4 minutové čítanie

Na UVLF sa začal akademický rok aj pre stovky študujúcich v angličtine

Na UVLF sa začal akademický rok aj pre stovky študujúcich v angličtine

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach začala nový akademický rok s celkovým počtom 2 320 zapísaných študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Z tejto sumy tvorí jednu štvrtinu mladých ľudí študujúcich v anglickom jazyku.

Nástup do prvého ročníka absolvovalo 547 študentov, pričom 431 z nich sa vzdeláva v slovenskom jazyku. Vo všeobecných veterinárnych študijných programoch študuje 135 študentov v nosnom programe a 116 študentov v anglicky vyučovanom programe "General Veterinary Medicine".

Na tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania nastúpilo spolu 116 doktorandov - 83 v dennom a 33 v externom režime. Okrem toho sa 43 študentov zapísalo do programu "Animal Science" v spolupráci s Nord University v nórskom Bodo.

Študenti študujúci v anglickom jazyku pochádzajú z rôznych krajín vrátane Francúzska, Nórska, Islandu, Izraela, Írska, Veľkej Británie, Grécka, Poľska, Malty, Indie, Turecka, Belgicka, Číny, Fínska, Kanady, Kene, Nemecka, Švédska, USA, Južnej Afriky, Bahrajnu a Seychelských ostrovov.

Rektor UVLF, Jozef Nagy, zdôraznil v príhovore potrebu čo najväčšieho využitia prezenčnej formy výučby, aj keď niektoré pavilóny na univerzite prebiehajú rekonštrukčné práce. Dodal, že univerzita bude musieť posúdiť súlad svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania so zákonom a štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).

Taktiež bude musieť začať prípravu na medzinárodnú akreditáciu s ohľadom na nový štandardný operačný postup schválený v tomto roku. Cieľom univerzity je udržať úroveň vedecko-výskumnej činnosti a prepojiť veterinárnu a humánnu medicínu s hygienou potravín, životným prostredím a farmáciou.

UVLF ponúka vzdelávanie v troch študijných odboroch - veterinárne lekárstvo, farmácia a biológia.

© Slovenský večerník/ilustračné foto

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár