Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
4 minutové čítanie

Mesto Senec podporuje udržateľnú mestskú mobilitu počas Európskeho týždňa mobility

Mesto Senec podporuje udržateľnú mestskú mobilitu počas Európskeho týždňa mobility

Mesto Senec sa už siedmykrát angažuje v kampani Európsky týždeň mobility, ktorá sa v roku 2023 rozšírila na 2639 miest a obcí zo 41 krajín.

Témou kampane je "Šetri Energiu," ktorá zdôrazňuje význam zníženia energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy za účelom dosiahnutia udržateľnej a efektívnej mobility.

Obyvateľov mesta Senec vyzývajú, aby sa pridali k zamestnancom Mestského úradu a urobili pozitívny krok pre svoje zdravie, čistšie ovzdušie a lepšiu dopravnú situáciu v meste.

Počas tohto týždňa sa odporúča nechať svoje motorové vozidlá doma a namiesto toho využívať ekologickejšie formy dopravy, ako je pešia chôdza, bicykel, kolobežka, mestská autobusová doprava (MAD), vlak alebo elektromobil.

Mesto Senec v rámci tohto týždňa mobility pripravuje rôzne aktivity vrátane Nočnej cyklojazdy Sencom. Zraz pre účastníkov bude o 19:00 na Námestí 1. mája pred MsKS. Účastníci budú môcť získať pečiatky do súťaže, kde budú rozdávané odmeny. O 19:30 budú do žrebovania zaradení všetci, ktorí budú mať minimálne tri pečiatky z cyklojázd.

Okrem toho mesto Senec vyhlásilo súťaž pre deti zo seneckých základných škôl. Deti 3. ročníka môžu súťažiť výtvarne na tému "Moja cesta do školy bez auta," a deti 4. ročníka môžu predkladať projekty na tému "Šetri Energiou." Najkreatívnejšie práce budú odmenené peknými cenami od vedenia mesta.

Zmena našich cestovných návykov a preferovanie udržateľných foriem dopravy môže prispieť k zníženiu emisií uhlíka a zlepšiť kvalitu života v meste Senec. Podpora udržateľnej mobility je krokom smerom k čistejšiemu a zdravšiemu mestu na život, štúdium a prácu.

© Slovenský večerník/ilustračné foto

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár