Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
2 minutové čítanie

K nedožitým sedemdesiatinám Michala Modráka

K nedožitým sedemdesiatinám Michala Modráka

Prešov - Pedagogická a športová verejnosť si pripomenula nedožité sedemdesiate narodeniny Michala Modráka. Pedagóg a metodik telesnej výchovy a športovej prípravy sa venoval aj vysokohorskej turistike, v rokoch 1981 až 1999 bol vedúcim školského športového strediska v plávaní TJ Lokomotíva Prešov. Odstraňovaniu plaveckej negramotnosti žiakov sa ako učiteľ plávania venoval osemnásť rokov. Od roku 2004 bol vedúcim Kabinetu telesnej a športovej výchovy v Metodicko-pedagogickom centre, regionálne pracovisko Prešov. Zodpovedal v ňom za ďalšie vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy v regionálnom školstve v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Významná bola jeho vedecko-výskumná a publikačná činnosť.

Jeho srdcovou záležitosťou sa stalo organizovanie školských športových súťaží najmä v plávaní, lyžovaní a vo futbale. Vyznačoval sa obetavosťou a ochotou vždy pomôcť. Pôsobil aj v Ústrednej predmetovej komisii telesnej a športovej výchovy pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a tiež na poste predsedu okresnej rady Slovenskej asociácie športu v školách v Prešove.

Michal Modrák (1953 - 2015) je v Sieni slávy školského športu Slovenskej republiky.

(jac)

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár