Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
3 minutové čítanie

Dokončovacie práce na rekonštrukcii cesty medzi Tatranskými Matliarmi po križovatku s cestou I/66

Dokončovacie práce na rekonštrukcii cesty medzi Tatranskými Matliarmi po križovatku s cestou I/66

Stavebné práce na úseku Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66, ktoré sú súčasťou obnovy Cesty slobody, sa blížia ku koncu.

Aktuálna prestavanosť tohto viac ako šesť kilometrov dlhého úseku je už na úrovni 90 percent.

Práce na tomto úseku zahŕňajú výmenu obrusnej aj ložnej vrstvy vozovky, opravu nerovností, rekonštrukciu priepustov a vydláždenie cestných priekop. Dokončovacie práce zahŕňajú inštaláciu nových bezpečnostných zariadení, oceľových zvodidiel, úpravu krajníc, čistenie cestných priekop, rekonštrukciu vjazdov a piatich mostných objektov.

Po dokončení týchto prác budú nasledovať rekonštrukcie cestných ostrovčekov v križovatke ciest II/537 a I/66, ako aj inštalácia zvislého a vodorovného dopravného značenia.

Celý projekt obnovy Cesty slobody v hodnote 42 miliónov eur zahŕňa okrem úpravy vozovky aj opravu 26 mostov, výstavbu štyroch odpočívadiel, jednej poloestakády a oporných a zárubných múrov. Šesť z celkových sedemnástich úsekov tohto projektu by sa malo podariť dokončiť v tomto roku, pričom zvyšné práce sú plánované na budúci rok. Celkové ukončenie projektu je naplánované na september 2024.

©Slovenský večerník/ilustračné foto

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár