Deň vtákov Prešov
Zdravie
Kategória Zdravie
avatar
4 minutové čítanie

Do roku 2035 bude polovica ľudí na svete trpieť nadváhou

Vedci dvíhajú varovný prst a upozorňujú na tieto rizikové faktory.

Do roku 2035 bude polovica ľudí na svete trpieť nadváhou
***

Viac ako polovica svetovej populácie bude do roku 2035 trpieť nadváhou, ak sa proti tomuto trendu neprijmú primerané opatrenia.

Vyplýva to zo správy, ktorú v piatok zverejnila Svetová nadácia pre obezitu (WOF). Správa je prevzatá zo stanice BBC. Obezita sa do roku 2035 bude týkať až štyroch miliárd ľudí na svete, pričom výskyt nadváhy stúpa najmä u detí. Obéznych ľudí bude najviac v krajinách Afriky a Ázie s nízkymi alebo strednými príjmami.

Negatívne ekonomické dôsledky nárastu počtu obéznych ľudí by podľa WOF mohli prekročiť štyri bilióny dolárov, čo sú tri percentá svetového hrubého domáceho produktu (HDP).

Nadváha a obezita - rizikové faktory

Podľa prezidentky WOF Louise Baurovej sú výsledky správy "jasným varovaním" pre krajiny, že ak proti tomuto stúpajúcemu trendu nepodniknú konkrétne opatrenia, budú čeliť závažným následkom.

Príbúdanie ľudí s nadváhou či obezitou spôsobuje najmä zmena stravovacích návykov, keďže ľudstvo konzumuje čoraz viac vysoko spracovaných potravín. Ďalšími faktormi sú:

-menej pohybu,

-sedavé zamestnania,

-nedostatočné kontroly potravinového reťazca

-zlý prístup k službám na podporu zvládania nadváhy.

Krajiny s nízkymi príjmami sú

"často najmenej schopné bojovať proti obezite a jej následkom",
upozorňuje WOF.

BBC upozorňuje, že WOF v správe používala ako meraciu hodnotu tzv. index telesnej hmotnosti (BMI). Ten sa vypočíta vydelením hmotnosti človeka druhou mocninou jeho výšky.

***
Slovenský Večerník zverejňuje články, vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom autorom/zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve Slovenský Večerník nezodpovedá za obsah týchto informácií. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo, ale musíte si vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár