Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
3 minutové čítanie

Budova ZUŠ v Prievidzi sa dočká rekonštrukcie strechy

Budova ZUŠ v Prievidzi sa dočká rekonštrukcie strechy

Predmetom tejto zákazky je realizácia zateplenia strešného plášťa, ktorá zahŕňa niekoľko krokov:

  1. Položenie parozábrany: Na začiatku sa položí parozábrana, ktorá slúži na zabránenie vniknutia vlhkosti do strešnej konštrukcie.
  2. Položenie tepelnej izolácie: Nasleduje položenie tepelnej izolácie, ktorá pomáha udržiavať teplo v budove a znižovať straty tepla cez strechu.
  3. Položenie geotextílie: Na vrch tepelnej izolácie sa položí geotextília, ktorá chráni izoláciu pred poškodením a mechanickým opotrebovaním.
  4. Položenie vrchnej strešnej fólie: Nakoniec sa položí vrchná strešná fólia, ktorá slúži ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi a zabraňuje prenikaniu vlhkosti do strešnej konštrukcie.

Okrem zateplenia strešného plášťa zahŕňa táto zákazka aj zateplenie obvodového strešného plášťa svetlíka a výmenu jeho okna za hliníkové okno s bezpečnostným zasklením. Ďalej je súčasťou práce výmena pôvodného oceľového výlezu na strechu za rám z viackomorových PVC profilov vyplnených tepelnoizolačným materiálom.

Taktiež sa uskutočnia zmeny klampiarskych výrobkov z poplastovaného plechu, ako je oplechovanie atiky, výlezu na strechu, odvetranie inštalačného jadra a nové strešné vpuste so zachytávačmi.

Po dokončení rekonštrukcie bude potrebné funkčne obnoviť aj bleskozvod a zabezpečiť jeho odbornú prehliadku a skúšku. Tieto kroky sú súčasťou investície do budovy školského zariadenia, ktorá prispieva k jej modernizácii a zlepšuje podmienky pre študentov a zamestnancov.

© Slovenský večerník/ilustračné foto

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár