Skip to content
Menu
Relaxačnú miestnosť v júni sprístupnia pre verejnosť
publikované: 3 júna, 2024
Menej ako minútu min.
Relaxačnú miestnosť v júni sprístupnia pre verejnosť

Žiar nad Hronom:

V Mestskom kultúrnom centre funguje od januára tohto roka relaxačná miestnosť, v ktorá aktuálne slúži ako terapeutický a relaxačný priestor pre žiakov základných a stredných škôl, ich učiteľov a pre mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Projekt pre mládež vznikol z programu Erasmus+ v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom a Centrom poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom ešte v auguste minulého roka. Pre verejnosť otvoria relaxačnú miestnosť prostredníctvom interaktívnej výstavy od 3. júna. Interaktívna výstava pre verejnosť bude sprístupnená od 3. 6. 2024 v dňoch utorok a štvrtok, od 9.00 do 10.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod. alebo dohodou, pri ohlásení sa vopred.

Hlavným cieľom projektu je naučiť mladých ľudí, ako zvládať stres a starať sa o svoje duševné zdravie. „Ide o mládežnícky projekt a jeho pointou a cieľom je to, aby si mladí ľudia vyskúšali rôzne spôsoby, ktorými sa dokážu ukľudniť i to, ako znížiť stres,“ vysvetlila riaditeľka žiarskeho Mestského kultúrneho centra, Michaela Hric Pribilincová s tým, že sa v tejto miestnosti pre mladých realizujú rôzne aktivity, ako workshopy zamerané na muzikoterapiu, aromaterapiu, arteterapiu, terapiu tancom, liečivé kamene, riadenú relaxáciu, jogu smiechu či skupinové cvičenia jogy a Tai chi.

Mladí ľudia si v relaxačnej miestnosti môžu vyskúšať to, ako na nich pôsobí hudba, rôzne vône, farby, pohyb a že aj takýmto spôsobom sa vedia ukľudniť, odreagovať od stresu. Taktiež majú možnosť zavolať si sem aj svojich pedagógov, ktorí sa aktivít takisto môžu zúčastniť. „Jedným z cieľov je aj zlepšiť klímu na školách tak, že začleníme do našich aktivít aj učiteľov základných a stredných škôl, vďaka čomu budú spokojnejší a tým pádom priateľskejší k žiakom, ktorých učia,“ vysvetlila Pribilincová s tým, že o aktivitách v relaxačnej miestnosti sa môžu žiaci i pedagógovia informovať priamo cez MsKC alebo aj v mládežníckom parlamente, kde pravidelne zverejňujú informácie, kedy sa čo koná. Rovnako tak sa môžu učitelia i mládež do uvedených aktivít zapojiť tak, že môžu kontaktovať priamo riaditeľku MsKC a koordinátorku projektu Michaelu Hric Pribilincovú (pribilincova@gmail.com).

Zrelaxovať môžete jogou smiechom alebo si vytvoriť vlastný parfém

Relaxačnú miestnosť od jej otvorenia navštívilo niekoľko mladých ľudí, aj so svojimi pedagógmi. V novembri v nej dokonca stihli absolvovať jogu smiechom. „Joga smiechom je úplne skvelá, robíte počas nej rôzne aktivity, kde sa smiech postupne uvoľňuje, až sa nakoniec človek tak nabudí, že z prvotného sileného smiechu prepne do ozajstného smiechu, až mu tečú slzy,“ vysvetlila Pribilincová s tým, že jogu smiechu by chceli v relaxačnej miestnosti zopakovať v auguste tohto roka.

Ďalšou zaujímavou aktivitou je podľa jej slov aromaterapia, kde si mladí ľudia mohli vyrobiť vlastný parfém. „Najskôr sa o tých vôňach niečo dozvedeli, potom si z vôní, ktoré im boli sympatické a príjemné, vyskladali svoj vlastný parfém,“ vysvetlila riaditeľka MsKC s tým, že aj túto aktivitu plánujú v relaxačnej miestnosti zopakovať.

Muzikoterapia – zvuková relaxácia

Obľúbenou činnosťou v relaxačnej miestnosti je i muzikoterapia, čo je vlastne zvuková relaxácia, ktorá sa odohráva v ľahu a so zavretými očami. „Formou pasívnej receptívnej muzikoterapie ľudia prijímajú zvuky a vibrácie. Odohráva sa to v ľahu, na začiatku si robíme pár dychových cvičení na uvoľnenie. Táto forma relaxácie prináša hlavne úľavu od stresu a skľudnenie nervového systému,“ vysvetlil muzikoterapeut Marián Gliganič, ktorý sa muzikoterapii venuje už dlhé roky a pokračoval: „Takisto pracujem s frekvenciami, ktoré pôsobia na naše telo, sú to hlavne frekvenčné rozsahy medzi 50 – 500 Hz, ktoré dokážeme vnímať telom. Nie je to iba dráždenie sluchového nervu, ale vlastne je to cez svaly, cez šľachy a cez vodu v našom tele.“ Muzikoterapeut tiež vysvetlil, že účinok nie je obmedzený iba na dráždenie sluchového nervu. Zvuky a vibrácie prechádzajú telom a majú hlbší terapeutický efekt. „Cieľom je dosiahnuť hlbokú relaxáciu a uvoľnenie, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na celkovú fyzickú a duševnú pohodu,“ vysvetlil Gliganič. Napriek tomu, že muzikoterapia prináša mnohé výhody, ľudia si podľa jeho slov často nevedia presne predstaviť, čo to znamená. Projekt muzikoterapie pre mladých ľudí začal fungovať od októbra minulého roku. V relaxačnej izbe sa nachádzajú rôzne nástroje a zariadenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby podporovali relaxáciu a uvoľnenie.

Interaktívna výstava, ktorá sa otvorí v júni, bude obsahovať rôzne ukážky a informácie o muzikoterapii, aby ľudia lepšie pochopili, čo táto forma terapie obnáša. Cieľom je zvýšiť povedomie o muzikoterapii a jej výhodách, aby sa viac ľudí rozhodlo vyskúšať túto formu liečby. Muzikoterapeut verí, že keď ľudia zažijú účinky muzikoterapie na vlastnej koži, budú viac otvorení tejto alternatívnej metóde relaxácie a liečenia.

Chcú oživiť žiarsku mládež

Podľa riaditeľky MsKC, Michaely Pribilincovej si mladí ľudia veľmi nevedia predstaviť, čo jednotlivé terapie a pojmy znamenajú a aj preto je niekedy náročné do relaxačnej miestnosti mladých ľudí osloviť, aby si jednotlivé aktivity prišli vyskúšať. Preto sa, podľa jej slov, snažia o projekte pre mládež informovať aj prostredníctvom Mestského mládežníckeho parlamentu. „Pracujeme v skupinkách, každý na svojom projekte a aktivitách, aby sme znova rozbehli žiarsku mládež. O projekte informujeme aj priamo školy, učitelia sem môžu, napríklad aj v rámci etickej výchovy so žiakmi prísť. Takisto spolupracujeme s Centrom poradenstva a prevencie, s ktorými tu organizujeme rôzne relaxácie a meditácie,“ priblížila Pribilincová s tým, že okrem plánovaných aktivít to funguje aj opačne – záujemcovia sa môžu prihlásiť sami s tým, o čo konkrétne by mali záujem a potom sa vedia dohodnúť na spoločnom termíne. „Vždy sa snažíme o to, aby bola iná téma, iné sedenie. Muzikoterapia býva raz do mesiaca, meditácia, relaxácia a joga smiechom tak raz za pol roka,“ vysvetlila Pribilincová. 

Relaxačnú miestnosť od júna sprístupnia aj verejnosti 

Súčasťou projektu je aj otvorenie relaxačnej miestnosti pre verejnosť formou interaktívnej výstavy. „Od júna chceme pre verejnosť otvoriť relaxačnú miestnosť s tým, že bude fungovať ako interaktívna výstava, kde si ľudia, vlastne hocikto z vonku môže prísť vyskúšať, ako naňho pôsobia napríklad zvonkohry, tibetské misy, ladičky, hrkálky. Aby si ľudia vyskúšali, ako na nich pôsobí zvuk a že skutočne dokáže ukľudniť a zmierniť stres,“ dodala Pribilincová s tým, že ľudia si budú môcť v relaxačnej miestnosti opäť vytvoriť svoj parfém, budú maľovať manadaly, takisto budú mať možnosť zúčastniť sa Tai chi jogy či výstavy a prednáške o minerálnych kameňoch.

Interaktívna výstava pre verejnosť bude sprístupnená od 3.6.2024 v dňoch utorok a štvrtok, od 9.00 – 10.00 hod. a od 13.00 – 14.00 hod. alebo dohodou, pri ohlásení sa vopred na informáciách MsKC alebo telefonicky na 0915 727 244.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú však len názormi a vyhláseniami autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán udeľujúci grant za ne nenesú zodpovednosť.

(šov)
Foto: Katarína Ondrušík

 

Zdroj: Mesto Žiar nad Hronom