Skip to content
Menu
Rekonštrukcia predsunutého balkóna historickej radnice v Banskej Bystrici
Regióny
publikované: 24 júna, 2024
Menej ako minútu min.
Rekonštrukcia predsunutého balkóna historickej radnice v Banskej Bystrici
Regióny

Začiatok rekonštrukcie

Spoločnosť MBB, a.s., ktorá vlastní historickú radnicu na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici, začne v utorok 25. júna 2024 rekonštrukciu predsunutého balkóna. Tento balkón, zdobený mestským erbom a vlajkami Európskej únie, Slovenskej republiky a mesta Banská Bystrica, tvorí významný architektonický prvok centrálnej fasády objektu.

Dôvody rekonštrukcie

Balkón sa nachádza v nevyhovujúcom stave, najmä pokiaľ ide o jeho pochôdznu plochu. Kvôli bezpečnosti návštevníkov a estetickému zlepšeniu bolo rozhodnuté pristúpiť k jeho oprave. Počas stavebných prác bude zaistený bezpečný prístup osôb cez hlavný vstup do objektu radnice, ktorý sa nachádza pod balkónom.

Priebeh prác

  • Priestorové lešenie: Bude postavené okolo a pod balkónom, aby umožnilo bezpečnú demontáž existujúcich konštrukcií a montáž nových. Zároveň zabezpečí bezpečný pohyb pracovníkov a návštevníkov radnice.
  • Výmena dlažby a oprava fasády: Na základe požiadavky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica bude vymenená dlažba na balkóne a opravená fasáda v poškodených miestach.
  • Hydroizolácia a omietky: Zhotoviteľ, spoločnosť RESSAN, s.r.o., zabezpečí hydroizoláciu, doplnenie omietok a výmaľbu.
  • Odstránenie keramických soklíkov a oplechovania: Budú odstránené keramické soklíky v okolí dverného portálu a existujúce oplechovanie fasádnej rímsy a čelného odkvapu z medeného plechu.

Trvanie rekonštrukcie

Práce na balkóne by mali trvať tri až štyri týždne.

Význam rekonštrukcie

Primátor Ján Nosko ocenil iniciatívu spoločnosti MBB, a.s., a zdôraznil, že obnova balkóna prispeje k bezpečnosti návštevníkov a zamestnancov radnice a skrášli vizuálnu stránku historického objektu. Radnica, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k dominantám historického centra Banskej Bystrice.

Replika mestského erbu

Po ukončení obnovy balkóna bude na zábradlie umiestnená replika mestského erbu. Originál, ktorý je momentálne v reštaurátorskom ateliéri, bude neskôr zdobiť interiér radnice spolu s prezentáciou o jeho histórii a obnove.

©Slovenský večerník/ilustračné foto