Skip to content
Menu
PZP PO NOVOM

Minulý týždeň parlament schválil novelu Povinného zmluvného poistenia, skrátene PZP, z dielne Ministerstva financií. Novelu zákona podporilo 1…
Aktuálne
publikované: 25 júna, 2024
Menej ako minútu min.
PZP PO NOVOM

Minulý týždeň parlament schválil novelu Povinného zmluvného poistenia, skrátene PZP, z dielne Ministerstva financií. Novelu zákona podporilo 1…
Aktuálne

PZP PO NOVOM

Minulý týždeň parlament schválil novelu Povinného zmluvného poistenia, skrátene PZP, z dielne Ministerstva financií. Novelu zákona podporilo 135 zo 136 prítomných poslancov parlamentu. PZP po novom prináša viacero pozitívnych zmien smerom k motoristom.

ℹ️V našej sekcii PZP PO NOVOM si pravidelne budeme predstavovať tieto kľúčové zmeny, ktoré boli prijaté. Všetky zmeny majú pozitívny dopad na motoristov a prinášajú väčšiu ochranu pre poškodených.

🚗Zásadná zmena nastala v REGRESNÝCH NÁROKOCH, teda jednoducho povedané v sankciách. Sankcie si môžu poisťovne uplatňovať voči svojím klientom v prípade ak klient poruší nejakú povinnosť súvisiacu s jeho škodovou udalosťou.
Po novom prichádza k zmene. V prípade, ak klient napr. nenahlási poistnú udalosť a má na to objektívne dôvody (napríklad zdravotné problémy, pobyt v nemocnici a pod.), poisťovňa voči nemu regres (sankciu) nebude môcť uplatniť.

Príklad zo života:
💁‍♂️Pán Jozef Fazuľka svojím vozidlom narazí do vozidla pána Jána Kapustu. Lenže pán Fazuľka nemôže ohlásiť túto poistnú udalosť v stanovenej lehote (15 dní) do poisťovne z dôvodu zdravotných problémov. A keďže má na to objektívne dôvody a túto udalosť nahlási neskôr, poisťovňa ho v takomto prípade nemôže sankcionovať formou regresu.

💡Poisťovne tieto regresy často neaplikovali korektne. MF SR prijatím zmien chce predísť k tomu, aby regresné nároky poisťovní nemali na ľudí až likvidačný vplyv, teda by sa dostali do finančných problémov, ktoré by nemohli zvládnuť.Zdroj: Ministerstvo financií SR