Skip to content
Menu
POVODNE: CHRÁŇTE PREDOVŠETKÝM ZDRAVIE, AŽ POTOM MAJETOK

Okrem stúpajúcej hladiny slovenského úseku Dunaja je zvýšená pozornosť sústredená aj na hydrologic…
Aktuálne
publikované: 4 júna, 2024
Menej ako minútu min.
POVODNE: CHRÁŇTE PREDOVŠETKÝM ZDRAVIE, AŽ POTOM MAJETOK

Okrem stúpajúcej hladiny slovenského úseku Dunaja je zvýšená pozornosť sústredená aj na hydrologic…
Aktuálne

❗🌧🌊 POVODNE: CHRÁŇTE PREDOVŠETKÝM ZDRAVIE, AŽ POTOM MAJETOK

Okrem stúpajúcej hladiny slovenského úseku Dunaja je zvýšená pozornosť sústredená aj na hydrologickú situáciu vo vybraných povodiach, najmä vo východnej a severnej polovici územia.

Aktuálne meteorologické a hydrologické výstrahy nájdete na stránke SHMÚ: https://www.shmu.sk/sk/?page=1680

🌊 Zosumarizovali sme pre vás odporúčania sekcie krízového riadenia MV SR pri povodniach:

🚩 V prípade kritického nedostatku času zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah a podobne) alebo vopred určené miesto.

POKIAĽ MÁTE DOSTATOK ČASU:

🚩 Vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

🚩 Dôležité vybavenie domácnosti premiestnite do vyšších poschodí.

🚩 Uzatvorte všetky okná.

🚩 Pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie.

🚩 Pripravte si evakuačnú batožinu, lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 až 3 dni.

🚩 Pripravte evakuáciu zvierat.

🚩 Zoberte si nepremokavú obuv a odev.

🚩 Odstráňte látky z vonkajšieho prostredia, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.).

🚩 Nikdy nevstupujte do prúdiacej vody.

🚩 Nejazdite cez zaplavené cesty alebo mosty, ak neviete odhadnúť hĺbku vody.

🚩 Dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledujte oficiálne informácie.

🚩 Konajte s rozvahou a zbytočne neriskujte.

🚩 Informujte svojich susedov.

ℹ Zdravotné odporúčania ÚVZ SR k hydrologickým výstrahám pre všetky typy povodní nájdete na stránke:
https://www.shmu.sk/sk/?page=2695

Civilná ochrana & 112Zdroj: Ministerstvo vnútra SR