Skip to content
Menu
Pokračovanie v zásahoch proti komárom v Bratislave
Regióny
publikované: 24 júna, 2024
Menej ako minútu min.
Pokračovanie v zásahoch proti komárom v Bratislave
Regióny

Súčasná situácia

Na území Bratislavy pokračujeme v intenzívnych zásahoch proti komárom s cieľom eliminovať čo najviac lariev. Počas posledných dní zasahujeme najmä v mestských častiach Vajnory, Rusovce, Rača, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Ružinov, Lamač a Karlova Ves. Po nedávnych záplavách sa naše zásahy sústreďujú najintenzívnejšie na oblasti Petržalky, Devína a Devínskej Novej Vsi.

Štatistiky a výsledky

  • Monitorovanie a zásahy: Od začiatku roka sme vykonali viac ako 6 300 monitoringov a 396 zásahov s larvicídom BTI, ktoré pokrývajú plochu viac ako 600 000 m².
  • Eliminácia lariev: Dosiaľ sme eliminovali miliardy lariev komárov, skôr než sa stihli vyliahnuť.

Výzvy a obmedzenia

Napriek intenzívnym zásahom sa komáre na niektorých miestach stále vyskytujú, najmä v dôsledku:

  • Chránené územia: Na území mesta sa nachádzajú chránené oblasti, ako prírodná rezervácia Starý Háj a chránený areál Pečniansky les v Petržalke, kde zo zákona nie je možné používať larvicídy BTI ani chemické prostriedky.
  • Záplavové plochy mimo Bratislavy: Komáre sa liahnu aj v záplavových oblastiach mimo hlavného mesta, napríklad na rakúskej strane Moravy, kde zásahy nie sú vykonávané v dostatočnej miere. Tieto záplavové druhy môžu prekonať značné vzdialenosti a šíriť sa do Bratislavy.

Očakávaný vývoj

  • Intenzívny výskyt: Výskyt dospelých komárov bude najintenzívnejší niekoľko týždňov po vyliahnutí, hlavne počas júna a začiatkom júla.
  • Postupné zníženie: Počet komárov postupne klesne, a to aj vďaka prírodným faktorom, ako sú vietor, silné búrky a prirodzení predátori.

Rady pre obyvateľov

  • Prevencia: Komáre sa môžu liahnuť aj v menších nádobách, sudoch s vodou a jazierkach v súkromných záhradách. Pravidelne vylievajte vodu z menších nádob, aby sa larvy nemohli vyliahnuť.
  • Použitie BTI tabliet: Pre väčšie sudy s vodou či nezarybnené jazierka odporúčame použitie BTI tabliet. Tieto tablety si môžete vyzdvihnúť na magistráte na Primaciálnom námestí 1 alebo na miestnych úradoch mestských častí.

S týmito opatreniami a aktívnou spoluprácou občanov veríme, že dokážeme udržať populáciu komárov pod kontrolou a minimalizovať nepríjemnosti, ktoré spôsobujú.

Na obrázku môže byť 1 osoba

Na obrázku môže byť 1 osoba

Na obrázku môže byť 3 ľudia a text

Na obrázku môže byť 1 osoba, cesta a tráva

Na obrázku môže byť 4 ľudia

Na obrázku môže byť tráva

Na obrázku môže byť 1 osoba

 

©Slovenský večerník/ilustračné foto