Skip to content
Menu
Photos from Chceme zmenu v Partizánskom’s post
publikované: 30 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Photos from Chceme zmenu v Partizánskom’s post

Akékoľvek zvyšovanie platov musí byť samosprávam kompenzované

Bratislava – 30. apríla 2024 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik sa zúčastnil na kolektívnom vyjednávaní k návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 1.9.2024 – 31.12.2025.
Prvé kolo rokovaní sa v utorok 30. apríla 2024 uskutočnilo v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave za účasti zástupcov odborových zväzov združujúcich zamestnancov verejnej správy, zástupcov vlády a predstaviteľov samospráv miest, obcí a krajov.
„Situácia vo financovaní verejnej správy je zložitá. Jednoznačne som na rokovaní vystúpil s tým, že akékoľvek zvyšovanie platov musí byť územným samosprávam kompenzované, nakoľko nám stále chýba 500 miliónov eur,“ zdôraznil predseda ZMOS Jozef Božik.
Ďalšie rokovanie by sa malo uskutočniť v priebehu mesiaca máj.

(Feed generated with FetchRSS)Chceme zmenu v Partizánskom on Facebook