Skip to content
Menu
Otvorili sme Envirocentrum v SIM-e v Martine
publikované: 23 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Otvorili sme Envirocentrum v SIM-e v Martine

V tento Deň Zeme sme slávnostne otvorili moderné a veľkokapacitné Envirocentrum v SIM-e, čo je skratka pre Mesto Martin. 

Envirocentrum je navrhnuté nielen pre výučbu žiakov základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci sa môžu tešiť na rôzne workshopy, odborné prednášky, interaktívne výstavy a iné zážitkové aktivity. Budova obsahuje dielne, konferenčnú sálu a veľkú prezentačnú miestnosť. 

Mesto Martin získalo významný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 850 068,55 €. Celková investícia dosiahla čiastku 1 018 688,39 €. Vďaka týmto finančným prostriedkom sa podarilo premeniť starú budovu na moderné centrum, ktoré bude slúžiť nielen mestu Martin, ale aj celému regiónu Turiec a Žilinský kraj. S otvorením Envirocentra má mesto veľké plány a teší sa na spoluprácu so školami a verejnosťou. 

Pripojte sa k nám ešte dnes, 22. apríla, od 15.00 do 18.00 hodiny, na prehliadku pre verejnosť pri príležitosti Dňa Zeme a spoznajte Envirocentrum! Komentovaných prehliadok sa môžete zúčastniť o 15.30 a 17.00 hodine. Tešíme sa na vás!

©Slovenský večerník/ilustračné foto