Skip to content
Menu
Nadácia Zastavme korupciu šíri ďalšie lži o Matici slovenskej
publikované: 11 júla, 2024
Menej ako minútu min.
Nadácia Zastavme korupciu šíri ďalšie lži o Matici slovenskej

Matica slovenská dementuje informácie Nadácie Zastavme korupciu o podaní trestného oznámenia na nadáciu v súvislosti s ich tzv. „investigatívnym odhaľovaním“, ktoré boli včera prezentované. Matica, ani jej štatutárny zástupca, či ďalší vedúci funkcionári trestné oznámenie na nadáciu nepodali. Nadácia opätovne klame a zavádza. Pod hrozbou neexistujúceho zastrašovania sa snažia od svojich sledovateľov získať podporu a z danej situácie vytĺcť čo najväčší kapitál.

Matica slovenská sa ostro ohradzuje voči šíreniu týchto hoaxov. V mierových časoch, ešte pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine Matica komunikovala výhradne s historikom a výkonným riaditeľom Fondu História vlasti a to výlučne vo vedecko-odbornej rovine za cieľom organizovania vzájomných výstav k témam 19. storočia, resp. 1. a 2. svetovej vojny, prípadne výmeny archívnych a historických dokumentov. Bohužiaľ, v tomto prípade je nadácia schopná všetkého aj retrospektívneho a účelového pohľadu.

Informačné ústredie Matice slovenskej