Skip to content
Menu
Matúš Šutaj Eštok: Byť hrdí a zrozumiteľní 🇸🇰
Redakcia
publikované: 5 júla, 2024
Menej ako minútu
Matúš Šutaj Eštok: Byť hrdí a zrozumiteľní 🇸🇰
Redakcia

Vo sviatok svätých Cyrila a Metoda si pripomíname ich významný odkaz aj príklad pre nás všetkých. Prišli k nám, aby nám pomohli uvedomiť si, kto sme a že v európskej spoločnosti máme dôležité miesto. Naučili sa náš jazyk, počúvali nás, aby s nami mohli hovoriť. To je príklad pre nás všetkých. Snažiť sa porozumieť tomu druhému.
Solúnski bratia tu zapustili korene kultúry, ktorú žijeme aj dnes, my všetci, naša spoločnosť, naše rodiny.
Želám Vám krásny sviatočný deň s Vašimi najbližšími.Zdroj: Matúš Šutaj Eštok