Skip to content
Menu
Krásy Slovenska prostredníctvom liečivých rastlín
publikované: 26 júna, 2024
Menej ako minútu min.
Krásy Slovenska prostredníctvom liečivých rastlín

Krásy Slovenska môžeme spoznávať aj prostredníctvom liečivých rastlín. Ich zber počas prechádzky rozkvitnutou lúkou, alebo šumiacim lesom umocňuje v nás vzťah k našej prírode. Dôkazom toho sú básne mnohých našich poétov opisujúcich svoj vrelý vzťah ku krásnej slovenskej zemi. Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej v spolupráci s mestskou knižnicou sa preto rozhodol dňa 19.júna 2024 zrealizovať besedu s pani Annou Štúrovou, ktorá priblížila pestovanie, sušenie a využitie liečivých bylín v živote človeka. Prítomných usmernila k štúdiu a využitiu literatúry o liečivých rastlinách, ktoré sa vyskytujú v jednotlivých častiach  Slovenska. Táto beseda bola pokračovaním prednášky o babke liečiteľke Dreveňákovej z Liesku. Matičiarom a občanom mesta Trstená porozprávala aj zaujímavosti zo života niektorých zberateľov na Slovensku z minulosti. Keďže niektoré liečivé rastliny si môžeme dopestovať doma, zopár ich pani Štúrová zo svojej záhrady na besedu dokonca aj priniesla. Prítomní sa oboznamovali a spoznávali jednotlivé rastliny cez vôňu, tvar listov a ukážkami kvitnutia z knihy liečivých rastlín, ktoré počas prednášky sprostredkovávala pani Katka Loneková. Ochrana nášho prostredia, prírody, rastlín bolo hlavným mottom besedy, ktorú sme ukončili  srdečným poďakovaním pani Štúrovej za zaujímavé a najmä príjemné spoločné popoludnie.

Mgr. Jana Frančeková, MO MS Trstená

Fotodokumentácia Ing. František Štefanides