Skip to content
Menu
Dušan Stríž: JPMorgan Chase, Bank of America and Citibank Flagged for Holding Trillions of Dollars in Derivatives Without Proper Contingency Plans: Report – The Daily Hodl
Aktuálne
publikované: 26 júna, 2024
Menej ako minútu min.
Dušan Stríž: JPMorgan Chase, Bank of America and Citibank Flagged for Holding Trillions of Dollars in Derivatives Without Proper Contingency Plans: Report – The Daily Hodl
Aktuálne

Toto je len pre ľudí, ktorí čítajú články dlhšie ako 4 riadky .

Obsah článku som zhrnul do kratšieho článku.
Viac sa to už skratiť nedalo

👉Nedostatočné Plány Pre Riešenie Krízových Situácií:
Federálny rezervný systém (Federal Reserve) a Federálna korporácia pre poistenie vkladov (FDIC) upozorňujú veľké banky ako JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank a Goldman Sachs, že ich plány na riešenie krízových situácií, tzv. “životné plány,” sú nedostatočné. Tieto plány by mali obsahovať podrobnosti o tom, ako by banky mohli bezpečne ukončiť svoje derivátové portfóliá bez potreby vládnej pomoci.

👉Špecifické Problémy Citigroup:
Regulátori upozorňujú, že Citigroup má vážne nedostatky v systémoch správy a kontroly dát, čo vedie k nesprávnym výpočtom týkajúcim sa likvidity a kapitálu potrebného na uzavretie pozícií v derivátoch v prípade bankrotu.

👉Historický Kontext:
Používanie derivátov zohralo kľúčovú úlohu v finančnej kríze v roku 2008. Deriváty výrazne zvyšovali systémové riziká a prispeli k rozsiahlym stratám a nestabilite, keď podkladové hypotekárne aktíva zlyhali.

Záver : viete kam smeruje celé bankovníctvo ?

JPMorgan Chase, Bank of America and Citibank Flagged for Holding Trillions of Dollars in Derivatives Without Proper Contingency Plans: Report – The Daily Hodl

Zdroj: Dušan Stríž