Mestá a obce Slovenska cover image
Mestá a obce Slovenska
Mestá a obce Slovenska
Mestá a obce Slovenska. Slovensko má 138 miest a 2927 obcí. Každé mesto a obec si môže vytvoriť profil na Slovenskom Večerníku a informovať o úradných veciach, kultúre alebo aktuálnom dianí.
Vytvorené Apr 1, 2023
2 Články
0 Sledujúci

Nitriansky samosprávny kraj plánuje poskytnúť finančnú pomoc obciam a mestám na svojom území

Nitriansky samosprávny kraj plánuje finančne podporiť obce a mestá na svojom území prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK.
Nitriansky samosprávny kraj plánuje poskytnúť finančnú pomoc obciam a mestám na svojom území

Voľba hlavného kontrolóra obce Kotešová na obdobie 2023-2028

Obecné zastupiteľstvo v obci Kotešová, v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 13/2023, zo dňa 3. 3. 2023, vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Kotešová na deň 19. 5. 2023 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v obci Kotešová v rámci programu rokovanie Obecného zastupiteľstva v obci Kotešová.
Voľba hlavného kontrolóra obce Kotešová na obdobie 2023-2028