Skip to content
Menu
Banská Bystrica : REZIDENTSKÉ ZÓNY, KTORÉ ZVÝHODNIA PRI PARKOVANÍ BANSKOBYSTRIČANOV, SA ROZŠÍRIA DO ĎALŠÍCH LOKALÍT 

Predmetom rokovania dnešného zasadnutia mestského zastup…
Regióny
publikované: 25 júna, 2024
Menej ako minútu min.
Banská Bystrica : REZIDENTSKÉ ZÓNY, KTORÉ ZVÝHODNIA PRI PARKOVANÍ BANSKOBYSTRIČANOV, SA ROZŠÍRIA DO ĎALŠÍCH LOKALÍT 

Predmetom rokovania dnešného zasadnutia mestského zastup…
Regióny

REZIDENTSKÉ ZÓNY, KTORÉ ZVÝHODNIA PRI PARKOVANÍ BANSKOBYSTRIČANOV, SA ROZŠÍRIA DO ĎALŠÍCH LOKALÍT

Predmetom rokovania dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo aj VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Banská Bystrica, ktoré bolo schválené.✅

🔵Od 1. septembra 2024 začne platiť nový režim parkovania v Podlaviciach, na Uhlisku, Severnej a Bakossovej ulici, pričom zvýhodnení pri parkovaní budú Banskobystričania s trvalým pobytom v zóne alebo meste, na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu EČV.

🔵Prioritne sa v týchto lokalitách mesto zameria na nočnú reguláciu parkovania a na každú domácnosť alebo prevádzku budú môcť byť vydané maximálne dve rezidentské karty.

🔵Každý, kto získa rezidentskú kartu, má oprávnenie zaparkovať kdekoľvek vo vytvorenej rezidentskej zóne. Sprievodným javom zriadenia rezidentských zón aj v iných mestách na Slovensku je preukázateľný pokles počtu parkujúcich áut v jednotlivých lokalitách. K ďalším výhodám regulovaného parkovania patrí nastavenie jasných pravidiel, zvýhodnenie obyvateľov s trvalým pobytom v meste, využívanie existujúcich garáží, ktoré dnes slúžia ako sklady, zmena dopravných návykov, vyznačenie a budovanie legálnych parkovacích miest či odstránenie vrakov z verejných priestranstiev.

🔵V týchto dňoch mesto začalo aj so stavebnými prácami súvisiacimi so zriadením rezidentských zón. V Podlaviciach budú osadené zatrávňovacie panely, ktoré nahradia nespevnené plochy využívané na parkovanie. Vďaka tomu vzniknú oficiálne parkovacie miesta. Na Uhlisku dôjde k výrazným zmenám organizácie dopravy a viaceré ulice budú zjednosmernené. Zároveň sa zrealizuje komplexná obnova vozovky ulice Na Uhlisku, stavebné úpravy na Viestovej ulici a lokálne vysprávky tam, kde je to nevyhnutné.

🔵Cez letné prázdniny samospráva pristúpi k realizácii vodorovného a zvislého dopravného značenia tak, aby boli tieto lokality pripravené na zaregulovanie od 1. septembra 2024.

🔵O rezidentskú parkovaciu kartu bude možné požiadať od polovice júla 2024, keď nadobudne príslušné VZN účinnosť. Mesto pripravilo aj webovú aplikáciu DataMesta (datamesta.banskabystrica.sk), cez ktorú si obyvatelia rýchlo a jednoducho z pohodlia domova založia konto občana a následne vybavia všetko potrebné súvisiace s parkovaním. Možnosť získať rezidentskú parkovaciu kartu bude aj v Klientskom centre MsÚ, pričom rezidentská parkovacia karta bude vydaná len žiadateľovi, ktorý nemá v deň podania žiadosti o vydanie parkovacej karty evidovaný nedoplatok voči mestu.
Pred spustením nových rezidentských zón plánuje mesto počas augusta 2024 organizovať asistovanú registráciu v základných školách priamo v mestských častiach, ktorých sa to týka, aby sme to obyvateľom tento krok čo najviac uľahčili. O konkrétnych termínoch budeme informovať.

🟦Viac informácií nájdete na: https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2024/rezidentske-zony-ktore-zvyhodnia-pri-parkovani-banskobystricanov-sa-rozsiria-do-dalsich-lokalit/
🟦Celá sekcia venovaná parkovaniu je dostupná tu: https://www.banskabystrica.sk/parkovanie
Zdroj: Mesto Banská Bystrica