Skip to content
Menu
Aktualizácia dopravných obmedzení v meste Prešov
publikované: 16 apríla, 2024
Menej ako minútu min.
Aktualizácia dopravných obmedzení v meste Prešov

Mesto Prešov sa snaží optimalizovať dopravu v súvislosti s rekonštrukciou mosta na Lesíku delostrelcov a aktualizuje existujúce dopravné obmedzenia.

Nové opatrenia sa postupne zavádzajú od pondelka 15. apríla 2024, po niekoľkotýždňovom zbere dát a hľadaní spôsobov, ako zlepšiť dopravnú premávku počas stavebných prác v meste Prešov.

Na
cestách sa objaví nové dočasné vodorovné dopravné značenie, v
niektorých úsekoch sa zmení radenie do jazdných pruhov, zefektívniť sa
majú aj frekvencie signálov na semaforoch.

Ponúkame prehľad všetkých zmien, ktoré pri súčasných obmedzeniach na cestách v Prešove, pribudnú v najbližších dňoch.

1. križovatka ulíc Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho

– na výjazde z križovatkového ramena na
Masarykovej ulici smerom na železničnú stanicu, nastane zmena radenia v
jazdných pruhoch – pribudne možnosť priameho smeru aj z ľavého
odbočovacieho jazdného pruhu, 

– zrealizovanie vodiacich čiar vodorovného dopravného značenia v priestore križovatky

– zmena signálneho plánu cestnej
svetelnej signalizácie, pridanie dĺžky zeleného signálu na križovatkovom
ramene Masarykova ulica smer železničná stanica

2. križovatka ulíc Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná

– dôjde k zmene signálneho plánu cestnej
svetelnej signalizácie – úprava zeleného signálu, ktorý je v súčasnosti
naraz na priechode pre chodcov a cyklistov medzi obchodným centrum
Novum a Evanjelickou spojenou školou z Hlavnej ulice na Masarykovu ulicu
a pre vozidlá odbočujúce doprava z Hlavnej ulice na Štefánikovu ulicu

– po novom sa  najprv spustí samostatne zelený signál na priechode pre chodcov a cyklistov a následne pre vozidlá odbočujúce doprava

3. križovatka ulíc Lesík delostrelcov – Vajanského – Jána Hollého – Grešova

– na križovatkovom ramene ulice Jána
Hollého, pri pravom odbočení na Vajanského ulicu, dôjde k doplneniu
vodorovného a zvislého dočasného dopravného značenia, ktoré opticky
znemožní jazdu vozidiel z pravého odbočovacieho pruhu priamym smerom na
Grešovu ulicu, 

4. Masarykova ulica, úsek od železničnej stanice po križovatku ulíc Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho

– doplnenie symbolov vodorovného dočasného dopravného značenia “bus” a “cyklista”,

– zmena radenia do jazdných pruhov pri
konci zastávky MHD “Železničná stanica” smer centrum mesta – vozidlá
vychádzajúce zo zastávky MHD budú vchádzať priamo do vyhradeného
jazdného pruhu – bus pruhu – a ostatné vozidlá budú navádzané do ľavého
jazdného pruhu 

5. križovatka ulíc Arm. gen. L. Svobodu – Jurkovičova – Pod Táborom

– na križovatkovom ramene Arm. gen. L.
Svobodu, juh, ľavé odbočenie z ulice Arm. gen. L. Svobodu na ulicu Pod
Táborom, nastane zmena signálneho plánu – predĺženie zeleného signálu na
maximálnu možnú mieru a zároveň nedôjde k narušeniu koordinácie
cestných svetelných signalizácií a preferencie MHD na ulici Arm. gen.
L.  Svobodu,

6. križovatka ulíc Škultétyho – Budovateľská

– pri súčasnom signálnom pláne cestnej dopravnej signalizácie
je zelený signál naraz na oboch križovatkových ramenách Škultétyho
ulice a následne na oboch križovatkových ramenách Budovateľskej ulice,
vzájomne protiidúce vozidlá si musia dávať prednosť v jazde a tiež
prednosť chodcom na priechode pre chodcov, ktorí majú zelený signál

– po novom dôjde k zmene signálneho plánu cestnej svetelnej signalizácie
– križovatkové ramená na Budovateľskej ulici pôjdu samostatne, najprv
smer od Pavlovičovho námestia a potom smer od Štúrovej ulice, a zároveň
pri tomto smere budú mať chodci na priechode pre chodcov na Škultétyho
ulici (bližšie k Masarykovej ulici) zelený signál.

7. križovatky ulíc Duklianska –
Vajanského, Levočská – Duklianska – Sabinovská – Hlavná, Levočská –
Remscheidska – Janouškova, Levočská – Obrancov mieru – Vlada Clementisa

– zmena signálneho plánu cestných
svetelných signalizácií – pridanie času zeleného signálu na prieťahu
cesty I. triedy I/18 v smere Vranov nad Topľou – Poprad, ulice
Duklianska a Levočská, s cieľom zníženia dopravných zápch na uliciach
Bardejovská, Duklianska a Levočská

©Slovenský večerník/ilustračné foto